Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika

Data: 18-04-2013 r.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Wówczas przesyła pracodawcy pismo o zajęciu wynagrodzenia i wzywa go, aby nie wypłacał pracownikowi, którego egzekucja dotyczy, żadnego wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia, aż do momentu pełnego zaspokojenia należności.

Pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia

Komornik określa w przesłanym piśmie, czy zajętą część wynagrodzenia należy przekazywać na jego rachunek, czy też bezpośrednio wierzycielowi (np. alimenty dla matki dziecka pracownika).

Poucza też pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania, jak również informuje o obowiązkach informacyjnych spoczywających na pracodawcy w związku z egzekucją wynagrodzenia za pracę jego pracownika.

Należą do nich w szczególności:

  • przedstawienie w ciągu tygodnia, od wezwania zestawienia periodycznego wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie – z rozbiciem na każdy miesiąc oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów (osiąganych np. na podstawie umów zlecenia czy o dzieło);
  • podanie w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi (zależy to od terminu wypłaty wynagrodzenia w firmie);
  • poinformowanie komornika w formie oświadczenia o ewentualnych przeszkodach w egzekucji z wynagrodzenia - np. że z zajętego wynagrodzenia jest już prowadzona inna egzekucja, że wynagrodzenie to na mocy orzeczenia sądu rodzinnego jest wypłacane do rąk małżonka pracownika albo jest tak niskie, że nie przekracza kwoty wolnej od potrąceń.

 

Obowiązki ciążące na pracodawcy

A zatem po otrzymaniu od komornika informacji o zajęciu wynagrodzenia pracownika przede wszystkim należy niezwłocznie przygotować wszelkie opisane informacje i przekazać je w formie pisemnej właściwemu komornikowi, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Pomocny do tego będzie wzór dokumentu, który publikujemy w najnowszej aktualizacji poradnika „Dokumentacja kadrowa”. Znajdziesz tam więcej praktycznych wskazówek na temat obowiązków pracodawcy związanych z zajęciem komorniczym wynagrodzenia pracownika.

Nie narażaj się na grzywnę nawet do 2 tys. zł. Poznaj swoje obowiązki związane z egzekucją z wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 881 - 888 ustawy z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z e zm.).

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26773 )
Array ( [docId] => 26773 )