Potrącenia komornicze u nowo zatrudnionego pracownika

Data: 16-04-2013 r.

Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek przedłożenia pracodawcy między innymi świadectwa pracy (świadectw pracy) z poprzedniego miejsca pracy, obejmującego rok kalendarzowy, w którym ubiega się o zatrudnienie. Gdy znajdziemy tam adnotację o komorniczym potrąceniu wynagrodzenia za pracę, pojawia się ważny obowiązek informacyjny.

Obowiązuje wówczas następująca procedura:

  1. Pracodawca kieruje pismo do komornika wskazanego w świadectwie pracy, powiadamiające go o zatrudnieniu tego pracownika.
  2. Pracodawca powiadamia na piśmie poprzedniego pracodawcę, że zatrudnił pracownika.
  3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 1, komornik, który zajął wynagrodzenie pracownika otrzymywane w poprzednim zakładzie, przesyła pismo informujące o zajęciu wynagrodzenia uzyskiwanego także u nowego pracodawcy.

Obowiązek potrącenia – od otrzymania pisma o zajęciu

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pracodawca jest zobowiązany do dokonywania potrąceń należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych od momentu otrzymania pisemnego zajęcia wynagrodzenia przez komornika sądowego lub inny organ egzekucyjny.

Trzeba zawiadomić komornika

Gdy na świadectwie pracy z poprzedniego miejsca pracy znajdzie się adnotacja o komorniczym zajęciu wynagrodzenia za pracę – nowy pracodawca przede wszystkim ma obowiązek sporządzenia specjalnego dokumentu kadrowego - zawiadomienia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o zatrudnieniu pracownika, którego ta egzekucja dotyczy.

Skąd wiedzieć, do kogo pisać

W piśmie skierowanym do komornika należy wskazać jego adresata. Podajemy też numer sprawy egzekucyjnej, aby komornik mógł łatwo dojść, której konkretnie egzekucji przez niego prowadzonej pismo dotyczy. Potrzebne do tego dane znajdują się w świadectwie pracy otrzymanym od byłego pracodawcy nowo zatrudnionego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji. Zgodnie bowiem z art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego pracodawca ten ma obowiązek wskazać w świadectwie pracy m.in. dane komornika, który zajął należność oraz numer sprawy egzekucyjnej.

Podstawa prawna:

  • art. 884 ustawy z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z e zm.).

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26772 )
Array ( [docId] => 26772 )