Ochronie przed potrąceniami podlega nie tylko pensja zasadnicza

Data: 02-07-2013 r.

Artykuł 87 Kodeksu pracy, jako przepis dotyczący ochrony wynagrodzenia, nie podlega wykładni rozszerzającej. Dlatego można potrącać bez zgody pracownika tylko należności wymienione wyczerpująco w art. 87 § 1 Kodeksu pracy - wyrok SN z 11 czerwca 1980 r. (I PR 43/80, OSNC 198/12/248).

Zgodnie z przepisem art. 87 § 1 Kodeksu pracy (kp) z wynagrodzenia mogą być potrącane bez zgody pracownika (ale tylko w określonej przepisami proporcji):

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności alimentacyjnych (alimenty przyznane przez sąd rodziny na rzecz dzieci pracownika, jego byłego małżonka lub innego członka rodziny),
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych (inne należności zasądzone od pracownika przez sądy - np. niespłacone kredyty, należności publiczno-prawne – np. zaległości podatkowe),
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne nakładane zgodnie z art. 108 kp.

Dokonywanie potrąceń innych, niż wskazane (np. składki związkowej, spłaty rat pożyczki z ZFŚS) wymaga już pisemnej zgody pracownika.

Potrąceń na zasadach z art. 87 kp dokonuje się z całego wynagrodzenia, bez względu na to, jakie składniki obejmuje. Chodzi więc zarówno o pensję określoną w stałych stawkach godzinowych czy miesięcznych, jak i o wszelkie zmienne składniki.

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Wzory niezbędnych dokumentów kadrowych z ich omówieniem znajdziesz w poradniku „Dokumentacja kadrowa”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26786 )
Array ( [docId] => 26786 )