Podwładny ma znać procedury – zapis w regulaminie pracy, to za mało

Data: 04-06-2013 r.

Regulamin pracy zobowiązujący pracownika do zapoznawania się z innymi regulaminami, instrukcjami i przepisami obowiązującymi na jego stanowisku pracy, nie wyłącza obowiązku pracodawcy zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Tak wynika z jednego z wyroków Sądu Najwyższego.

Regulamin pracy funkcjonujący w spółce C. stanowił, że pracownicy mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi u pracodawcy procedurami, dotyczącymi sposobu wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.

Jeden z pracowników – Dariusz K. – prawidłowo zapoznany z treścią regulaminu pracy - nie zawsze stosował się do wskazanych w jego treści procedur wewnątrzzakładowych. Pracodawca ukarał go więc karą naganą, a następnie - ze względu na brak poprawy ze strony podwładnego – rozwiązał z nim umowę o pracę z zachowaniem kodeksowego okresu wypowiedzenia.

Wówczas zwolniony pracownik odwołał się do sądu pracy. Twierdził, że nie został przez pracodawcę zapoznany z procedurami, których nieznajomość mu zarzucono. Pracodawca argumentował natomiast, że zapoznał z nimi pracownika, ale nie miał na to dowodu na piśmie. Spór między stronami stosunku pracy dotarł aż do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy zaznaczył, że z faktu zapoznania pracownika z regulaminem pracy można domniemywać, że zna on jedynie te obowiązki, które wynikają z treści samego regulaminu. Nie można zaś uznać, że pracownik zapoznał się również z wszystkimi procedurami firmowymi, wynikającymi z innych dokumentów.

Tymczasem pracodawca nie miał dowodu na piśmie na to, że pracownik zapoznał się z przepisami wewnątrzzakładowymi, które nie stanowiły przedmiotu regulaminu pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26784 )
Array ( [docId] => 26784 )