Ochrona umów cywilnoprawnych przed potrąceniami z wynagrodzenia

Data: 13-11-2012 r.

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia czy umowy o dzieło) nie podlega ochronie na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Umowy te regulowane są bowiem przepisami Kodeksu cywilnego. Wydaje się zatem, że nie ma żadnych ograniczeń przy dokonywaniu potrąceń z należności otrzymywanych z umowy zlecenia. Jednak wcale tak nie jest. W wielu przypadkach zleceniobiorca nie może stracić 100% otrzymywanego wynagrodzenia.

Chodzi tu o taką sytuację, kiedy umowa zlecenia została zawarta na dłuższy okres, a otrzymywane na jej podstawie przez zleceniobiorcę wynagrodzenie ma charakter periodyczny (powtarzający się) i jest dla niego źródłem utrzymania. Przy dokonywaniu potrąceń obowiązują tutaj takie same zasady jak w przypadku potrąceń z wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę. Oznacza to więc, że należności regularnie otrzymywane przez zleceniobiorcę podlegają ochronie przed potrąceniami. Mimo to u zleceniobiorców nie ma jednak kwoty wolnej od potrąceń.

Tutaj znajdziesz wszystkie inne różnice między potrąceniami z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Przed dokonaniem potrącenia należy sprawdzić, czy postanowienie komornika o zajęciu jest prawidłowe. Czasami bowiem komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę, podczas gdy praca świadczona jest na innej podstawie niż umowy cywilnoprawnej. Wówczas nie ma obowiązku dokonywania potrącenia i komornik, który tego dokona dopuści się błędnego zajęcia.

Przykład:

Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na ¾ etatu w firmie transportowej. Jednocześnie świadczy usługi w ramach umowy zlecenia na rzecz innego podmiotu. Do firmy będącej jego zleceniodawcą wpłynęło postanowienie komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę Jana Kowalskiego. W związku z tym, że Jan Kowalski nie jest zatrudniony w tejże firmie na podstawie umowy o pracę, zaś pracę świadczy w ramach umowy cywilnoprawnej, zleceniodawca nie jest zobowiązany do dokonania potrąceń na podstawie otrzymanego postanowienia.

Powinien jednak niezwłocznie powiadomić komornika, że Jan Kowalski nie jest pracownikiem, ale zleceniobiorcą. Wówczas komornik powinien wystawić nowe postanowienie o zajęciu wierzytelności.

Podstawa prawna:

art. 833 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 87 i 88 Kodeksu pracy

Autor: Paulina Rybicka-Telec – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32680 )
Array ( [docId] => 32680 )