Od 1 marca 2013 r. zmieniają się niektóre kwoty potrąceń

Data: 22-02-2013 r.

Pracodawca na mocy tytułu egzekucyjnego otrzymanego od komornika może dokonać potrąceń z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi. Musi się jednak postępować zgodnie z określonymi zasadami.

Z przysługującego pracownikowi zasiłku, w tym z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, mogą być potrącane:

 • kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych), wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy – do wysokości 50% kwoty zasiłku,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie – do wysokości 50% kwoty zasiłku,
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego – do wysokości 60% kwoty zasiłku,
 • należności inne niż alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego – do wysokości 25% kwoty zasiłku.

Wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom i egzekucji ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej:

 • 50% kwoty najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 60% najniższej emerytury – przy potrącaniu lub egzekwowaniu innych należności.

 

Potrąceń z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku można dokonywać w jednym miesiącu.

Przykład:

Pracownik zatrudniony 1 stycznia 2011 r. z wynagrodzeniem zasadniczym 3.000 zł choruje nieprzerwanie od 14 stycznia 2013 r. W lutym za czas choroby otrzymał wynagrodzenie chorobowe za 13 dni oraz zasiłek chorobowy za 15 dni lutego. W przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego musimy ustalić kwotę wolną od potrąceń dla każdego ze składników oddzielnie. Potrącenia w przypadku wynagrodzenia chorobowego, jak również zasiłku regulowane są innymi przepisami.

Zasiłek chorobowy (także opiekuńczy, macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne) podlega egzekucji na zasadach określonych w art. 139–143 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – potrąca się m.in.:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Potrąceń dokonuje się w podanej kolejności.

Pracownik ten otrzyma do wypłaty 1.381,21 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • art. 138–144 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Autor: Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32685 )
Array ( [docId] => 32685 )