Umowa zlecenia a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją

Data: 11-03-2013 r.

Dla umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) ustawodawca przewidział odpowiednik kwoty wolnej od potrąceń uregulowanej w Kodeksie pracy. Jest to tzw. „minimum egzystencji dłużnika”, które w odróżnieniu od kwoty wolnej od potrąceń, jest jednorazowe.

Kodeks cywilny regulujący kwestie umów cywilnoprawnych nie wprowadza żadnych ograniczeń i ochrony wynagrodzenia z tych umów przed egzekucją. Zgodnie z tym, jeżeli pracodawca/zleceniodawca otrzyma zawiadomienie od komornika lub organu administracyjnego o zajęciu wierzytelności bez żadnych dodatkowych postanowień, to należy ją potrącić w 100%. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ochronie jak wynagrodzenie za pracę, czyli zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli łącznie spełnia następujące warunki: ma charakter świadczeń powtarzających się (okresowych, periodycznych) oraz jego celem jest zapewnienie utrzymania, czyli stanowi jedyne źródło dochodu.

Zleceniodawca ma świadomość, że dla zleceniobiorcy jest to jedyne źródło utrzymania, ponieważ w celu właściwego zgłoszenia, a później rozliczania z ZUS, zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, w którym podaje między innymi czy:

 • jest osobą nie pracującą, dla której to zlecenie stanowi jedyne źródło przychodu,
 • jest emerytem lub rencistą nie pracującym i nie prowadzącym działalności gospodarczej,
 • jest osobą zatrudnioną przez innego pracodawcę, a jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od minimalnej płacy (zatrudnionym przez innego pracodawcę niż zleceniodawca),
 • jest równocześnie ubezpieczony jako osoba wykonująca umowę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,
 • jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończył 26 lat,
 • pozostaje w rejestrze bezrobotnych,
 • wnosi o dodatkowe ubezpieczenie społeczne.

U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Natomiast u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Zarówno przepis o ochronie przed potrąceniami, jak i minimum egzystencji dotyczą jedynie egzekucji sądowej, nie administracyjnej. Ponadto są przepisami proceduralnymi dla komorników sądowych, a nie pracodawców (zleceniodawców), podobnie jak przepisy rozszerzające definicję wynagrodzenia za pracę. Przywoływanie tych przepisów w zawiadomieniach organów egzekucyjnych zobowiązuje pracodawców (zleceniodawców) do ścisłego ich przestrzegania i stosowania.

Coraz częściej komornicy w pismach o zajęciach wierzytelności od razu zastrzegają granice potrąceń, aby skrócić czas postępowania i wykluczyć ewentualne skargi na czynności komornika.

Podstawa prawna:

 • art. 773 § 1, art. 829 pkt 5, art. 833 § 2, art. 881 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • art. 1a pkt 17 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm.).
 • art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Wioletta Słobodzian, specjalista w zakresie prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32686 )
Array ( [docId] => 32686 )

Array ( [docId] => 32686 )