Powierzenie innej pracy na ponad 3 miesiące, to zmiana umowy

Autor: Grażyna Mazur
Data: 14-03-2014 r.

Na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może, bez potrzeby wypowiadania konkretnemu pracownikowi warunków umowy o pracę czy zawierania porozumienia zmieniającego, zobowiązać go do wykonywania innego rodzaju pracy niż umówiona.

Aby można było dokonać takiego „tymczasowego” powierzenia pracownikowi innych obowiązków, muszą być spełnione łącznie 4 warunki.Przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy zezwala bowiem na czasową zmianę rodzaju pracy pracownika w drodze polecenia służbowego, jeżeli:

 1. istnieją uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 2. powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika,
 3. czasowa zmiana rodzaju pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika,
 4. powierzenie następuje maksymalnie na 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Z istoty instytucji czasowego powierzenia pracownikowi innych obowiązków wynika jej przejściowy charakter. Jeśli zaś pracodawca zamierza powierzyć pracownikowi inną pracę na okres dłuższy niż ten, o którym mowa w art. 42 § 4 Kodeksu pracy, powinien to uczynić w trybie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy albo zawrzeć z pracownikiem odpowiednie porozumienie. Konsekwencje przekroczenia limitu czasowego powierzenia innej pracy w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy przedstawiamy w ramce Zdaniem SN.

 

Zdaniem SN: Wypowiedzenie zmieniające nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pracy innej niż określona w umowie o pracę, ale tylko na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu pracownik nadal wykonuje obowiązki pracownika delegowanego i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (art. 60 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy). Wówczas przywrócenie pierwotnych warunków formalnie zawartej umowy o pracę wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę w trybie art. 42 § 1 Kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., I PK 155/09). Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż określone w umowie o pracę dłużej niż 3 miesiące, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 1997 r., I PKN 418/97, OSNP 1999/2/44).

Grażyna Mazur

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34407 )
Array ( [docId] => 34407 )


Array ( [docId] => 34407 )