Rencista sam się zwolnił – i tak dostanie odprawę rentową

Data: 11-10-2013 r.

Spełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 92[1] Kodeksu pracy powoduje powstanie prawa pracownika do odprawy rentowej. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron zainicjowała rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na rentę.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Nabycie prawa do odprawy rentowej lub emerytalnej zależy od zaistnienia następujących okoliczności:

  • spełnienia przez pracownika warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,

  • ustania stosunku pracy,

  • zmiany statusu prawnego z pracownika na świadczeniobiorcę oraz

  • występowania związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.

Brak innych – poza wyżej wskazanymi – warunków nabycia prawa do odprawy rentowej oznacza, że odprawa ta przysługuje bez względu na rodzaj umowy o pracę (terminowa czy bezterminowa), przyczynę niezdolności do pracy (ogólny stan zdrowia, choroba zawodowa czy wypadek przy pracy), zakres tej niezdolności (całkowita czy częściowa), charakter renty (stała czy okresowa).

Dla nabycia prawa do odprawy rentowej nie ma znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie porozumienia stron czy np. w drodze wypowiedzenia umowy. Ważne, czy spełnione są pozostałe warunki nabycia odprawy, w tym w szczególności związek pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę.

Podstawa prawna: art. 92[2] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn..: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Tagi: odprawa, renta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26811 )
Array ( [docId] => 26811 )