Zasiłek macierzyński nie wchodzi do podstawy trzynastki

Data: 03-10-2013 r.

Urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński czy rodzicielski nie pozbawiają już prawa do trzynastki. Jednak dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) oblicza się podobnie jak ekwiwalent za urlop. W jego podstawie nie uwzględnia się więc zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Po zmianach z 29 czerwca 2013 r. prawo do trzynastki – w wysokości proporcjonalnej – przysługuje pracownikowi także w razie nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym z powodu korzystania z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu ojcowskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przepisy ustawy przed nowelizacją przewidywały taki wyjątek w stosunku do osób korzystających z urlopów wychowawczych, natomiast od 17 czerwca 2013 r. – także w stosunku do osób korzystających z urlopów rodzicielskich.

Nowelizacja nie zmieniła zasad obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Stanowi ono 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego. Uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie:

  • za urlop wypoczynkowy i
  • za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W podstawie trzynastki nie uwzględnia się zasiłków z ubezpieczenia społecznego, czyli m.in. zasiłku macierzyńskiego przysługującego za czas urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, ojcowskiego, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Może się więc zdarzyć przypadek, że trzynastka będzie przysługiwała, ale wyniesie 0 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26807 )
Array ( [docId] => 26807 )