Świadectwo pracy – kolejne zmiany

Data: 14-11-2012 r.

Szykują się kolejne zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy. Na szczęście nie będą duże. Dotyczą głównie doprecyzowania istniejących przepisów. Gdzie indziej będziemy także szukać stosownych regulacji.

Jedną ze zmian, jaką przewidują nowe przepisy, to nałożenie na pracodawcę obowiązku sporządzenia świadectwa pracy, a nie jak jest obecnie tylko wydania pracownikowi takiego dokumentu.

Wydanie świadectwa pracy

Obecnie, jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu rozwiązania umowy nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób

Przepis ten ma być przeniesiony do Kodeksu pracy.

Niemniej jednak, zgodnie z proponowanymi zmianami, zostanie położony nacisk na przyczyny, które spowodowały brak możliwości wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Będą musiały być to przyczyny natury obiektywnej, tak by wydawanie świadectwa w terminie późniejszym było rzeczywiście wyjątkiem, a nie regułą. Pominięte mają być natomiast kwestie związane ze sposobem doręczenia świadectwa pracy pracownikowi.

W przypadku śmierci pracownika – potrzebny będzie wniosek rodziny

Proponuje się również wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu stanowiącego, że w przypadku śmierci pracownika pracodawca wydaje świadectwo pracy tylko na pisemny wniosek członka rodziny zmarłego pracownika lub jego spadkobiercy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis ten będzie zatem odpowiadał obecnym regulacjom z rozporządzenia, z tym że zostanie uzupełniony w zakresie formy wniosku i terminu na jego złożenie.

Obecnie kwestie związane z wydawaniem świadectw pracy uregulowane są w Kodeksie pracy i rozporządzeniu w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Po zmianach część regulacji ma uzyskać rangę ustawową, czyli być przeniesiona z rozporządzenia do Kodeksu.

Podstawa prawna:

  • art. 94-99 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.)

Autor: Katarzyna Borkowska - prawnik

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26747 )
Array ( [docId] => 26747 )