Zmiany w świadectwach pracy – nowe terminy także dla pracowników

Data: 09-11-2012 r.

Pracownik, który rozwiązał z pracodawcą umowę bez ważnej przyczyny będzie miał 3 dni na dostarczenie do zakładu pracy starego świadectwa pracy – takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji przepisów prawa pracy.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Niemniej jednak, jeżeli przed sądem okaże się, że pracownik nie miał racji, musi wówczas przedłożyć pracodawcy otrzymane wcześniej świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego dokumentu. Jeśli pracownik tego nie zrobi, pracodawca ma prawo go wezwać do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy. Na tym uprawnienia pracodawcy się kończą.

W związku z tym projekt zmian w przepisach dotyczących świadectw pracy zakłada usunięcie lej luki.

Projektodawcy proponują uzupełnienie art. 612 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim sąd pracy, orzekając o odszkodowaniu, zobowiąże pracownika do przedłożenia pracodawcy świadectwa pracy, w terminie 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Źródło: Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Podstawa prawna:

  • art. 55 § 11, art. 97 § 21, 3 i art. 612 Kodeksu pracy,
  • § 5-7 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26819 )
Array ( [docId] => 26819 )