Świadectwo pracy – pracodawca wystawia dokument prywatny czy urzędowy

Data: 07-11-2012 r.

Resort Ministerstwa Pracy stoi na stanowisku, że świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym. Ma to ogromne znaczenie dla pracodawców – zwłaszcza wtedy, gdy pracownik zgubi lub zniszczy świadectwo pracy. W związku z takim stanowiskiem MPiPS pracodawcy likwidowanych zakładów pracy (a jest ich wiele w ostatnich miesiącach) mają określone obowiązki. Jeśli pracodawca nie wypełni tych obowiązków, grozi mu grzywna w wysokości nawet 30.000 zł.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W wyrokach: z 4 października 2011 r. (I UK 125/11) i z 2 lutego 2012 r. (II UK 144/12) Sąd Najwyższy orzekł, że świadectwo pracy nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 i 2 KPC, lecz dokumentem prywatnym.

Pojawiły się opinie, że może to utrudniać pracownikom składanie wniosków o emeryturę, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem SN to na ubezpieczonego spada obowiązek udowodnienia zgodności świadectwa pracy ze stanem faktycznym. Może to wydłużyć przyznanie świadczenia lub nawet uniemożliwić jego przyznania, zwłaszcza gdy firmy, w których była zatrudniona osoba ubezpieczona już nie istnieją.

Stanowisko Ministerstwa Pracy

Do tej sprawy odniosło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6527). Według ministerstwa moc dokumentu urzędowego mają jedynie dokumenty sporządzone w odpowiedniej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, co wynika z art. 244 § 1 KPC.

Dlatego też ani świadectwo pracy, ani żaden inny dokument sporządzany przez pracodawcę (nawet jeżeli pracodawca jest organem władzy publicznej, ale nie działa w zakresie swoich ustawowych zadań, tylko występuje jako pracodawca wobec pracowników tego organu) nie ma mocy dokumentu urzędowego.

Konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Dla pracodawców stanowisko to oznacza, że w razie sporu z pracownikiem, którego treścią będzie świadectwo pracy, to na pracowniku, chcącym udowodnić określone fakty będzie spoczywał ciężar ich udowodnienia. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku utracenia świadectwa pracy przez pracownika.

W związku z tym na pracodawcach likwidowanych zakładów pracy spoczywają określone obowiązki. MPiPS podkreśliło, że każdy pracodawca, którego upadłość ogłoszono, albo ten, który został zlikwidowany, ma obowiązek wskazać podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania.

Podstawa prawna:

  • art. 51p, 51u, 51z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. Nr 123, poz. 698 ze zm.),
  • art. 281 pkt 7 Kodeksu pracy,
  • art. 244 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26744 )
Array ( [docId] => 26744 )