Termin wydania świadectwa pracy płynie od dnia zawarcia umowy

Data: 19-11-2012 r.

Data zawarcia umowy o pracę i data rozpoczęcia pracy mogą się różnić. Wydając świadectwo pracy przy umowie na czas określony należy brać pod uwagę pierwszą z tych dat.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi wydawania świadectw pracy, w przypadku, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Problematyczna staje się natomiast kwestia liczenia owych 24 miesięcy w przypadku gdy np. umowa o pracę na czas określony ma inną datę zawarcia i inny termin rozpoczęcia pracy. Literalna wykładnia przepisu wskazuje, że termin na wydanie świadectwa pracy należy liczyć od dnia zawarcia umowy, a nie od dnia nawiązania stosunku pracy.

Przykład:

Strony zawarły umowę na czas określony w piątek 26 października 2012 r., ale jako termin rozpoczęcia pracy wskazano 5 listopad 2012 r. (poniedziałek). Po tej umowie zawarto kolejną umowę – również na czas określony od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przyjmuje się, że 24-miesięczny termin na wydanie świadectwa pracy upływa 25 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 11–13 Kodeksu pracy,
  • art. 2, 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181).

Konsultacja: Monika Frączek

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26748 )
Array ( [docId] => 26748 )