Uzależnienie wynagrodzenia zasadniczego od wyników firmy - ryzykowne

Data: 19-08-2013 r.

Podział wynagrodzenia zasadniczego na części, z których jedna jest uzależniona od wyników gospodarczych pracodawcy, jest sprzeczny z zasadą ryzyka gospodarczego pracodawcy - wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2009 r.

Wyrok Sądu Najwyższego zapadł w sprawie z powództwa Wojciecha P. Był on kierownikiem oddziału w spółce C. Początkowo miał w umowie o pracę wskazaną jednoskładnikowe wynagrodzenie zasadnicze. Zmieniono mu jednak warunki płacy w ten sposób, że wynagrodzenie obejmowało 2 składniki:

  • stały oraz

  • zmienny - uzależniony od dodatniego wyniku ekonomicznego działu czy całej spółki. Przez pewien czas nie był on wypłacany z powodu złej kondycji finansowej firmy.

Wojciech P. otrzymał wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Wówczas zażądał przed sądem wyrównania wynagrodzenia za okresy, w których nie wypłacono mu zmiennego składnika pensji.

Sąd Najwyższy przyznał pracownikowi rację. Stwierdził, że art. 78 § 1 Kodeksu pracy nie zezwala na uzależnianie wysokości indywidualnych wynagrodzeń pracowników od uzyskania dodatniego wyniku ekonomicznego (czy zysku netto) konkretnej jednostki organizacyjnej, lub całej firmy.

Choć jest możliwe tworzenie funduszy w zakładzie pracy zależnych od wyniku gospodarczego, z których przyznawane są premie, to nie jest już dopuszczalne uzależnianie indywidualnych premii wypłacanych z tych funduszy od wyników ekonomicznych. Nie można też ustalać wynagrodzenia zasadniczego pracownika w taki sposób, aby jeden z jego elementów był wprost powiązany z ryzykiem gospodarczym pracodawcy.

O innych ważnych wyrokach sądów w sprawach pracowniczych piszemy już w najnowszym wydaniu „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego".


Grażyna Mazur
, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26793 )
Array ( [docId] => 26793 )