Wydanie świadectwa pracy przy umowie na czas określony przed upływem 2 lat

Data: 20-11-2012 r.

Wydanie świadectwa pracy przy umowie na czas określony powinno nastąpić w ciągu 24 miesięcy. Dla pewności można je jednak wydać wcześniej.

W przypadku rozwiązania:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Pracodawcy często zastanawiają się czy można wydać świadectwo pracy po zakończeniu umowy terminowej, przed upływem 24 miesięcy i to bez żądania pracownika?

Zdaniem ekspertów takie działanie jest poprawne. Przepisy nie przewidują bowiem żadnych sankcji dla pracodawcy za wcześniejsze wydanie świadectwa pracy. Postępowanie takie nie jest również na pewno działaniem na niekorzyść pracownika.

Przykład 1:

Umowy zakończyły się przed upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich

Dnia 1 kwietnia 2011 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.

Co do zasady, obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje 31 marca 2013 r. - wtedy bowiem upływa termin 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów. Pracodawca może jednak wcześniej wydać świadectwo pracy obejmujące oba okresy zatrudnienia, w dniu zakończenia drugiej umowy, czyli 31 grudnia 2012 r. Co ważne, wcześniejsze wydanie świadectwa pracy jest możliwe, jeśli pracodawca nie zamierza zawierać z pracownikiem kolejnej umowy na czas określony.

Przykład 2:

Po umowach na czas określony - umowa bezterminowa

Dnia 1 kwietnia 2011 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie strony zawarły umowę na czas nieokreślony (od 1 stycznia 2013 r.).

Co do zasady, świadectwo pracy należy wydać 31 marca 2013 r. Jednak w przypadku zawarcia kolejnej umowy - tym razem na czas nieokreślony - pracodawca może wydać świadectwo wcześniej, nie czekając na upływ 24-miesięcznego termin (musi jednak pamiętać, że w takim przypadku nie ma 7-dniowego „zapasu” na wydanie świadectwa i powinien je wydać niezwłocznie).

Przykład 3:

Dłuższa przerwa po umowach terminowych

Dnia 1 kwietnia 2011 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Po 2 miesiącach przerwy strony zawarły kolejną umowę na czas określony dwóch lat.

Pracodawca, nie wiedząc, czy będzie zawarta kolejna umowa, wydał świadectwo pracy po zakończeniu umowy na czas określony 31 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 11–13 Kodeksu pracy,
  • art. 2, 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181)

Konsultacja: Monika Frączek

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26750 )
Array ( [docId] => 26750 )