Wydawanie świadectw pracy przy umowach na czas określony dłuższych niż 24 miesiące

Data: 20-11-2012 r.

Przy umowach na czas określony pracodawca wydaje świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy. Jeżeli jednak umowa trwa dłużej niż dwa lata – z wydaniem tego dokumentu należy poczekać do jej zakończenia.

Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia umowy na czas określony dają pracodawcy trochę czasu na wydanie tego dokumentu. Zgodnie z nimi, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie:

 • umowy o pracę na okres próbny,
 • umowy o pracę na czas określony lub
 • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Niemniej jednak, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po tym terminie, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Oznacza to tyle, że jeżeli w dniu upływu 24-miesięcznego okresu trwa jedna z wymienionych umów o pracę, świadectwo pracy wydaje się dopiero po zakończeniu tej umowy - nawet jeśli termin jej zakończenia przypadałby kilka miesięcy później.

Przykład:

Dnia 1 kwietnia 2012 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., a następnie umowę terminową na okres roku - do 31 grudnia 2013 r.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy dopiero po zakończeniu ostatniej umowy na czas określony, tj. 31 grudnia 2013 r. Umowa ta trwała bowiem w dniu upływu 24-miesięcznego limitu, a termin jej zakończenia przypada po nim. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Podstawa prawna:

 • art. 97 § 11–13 Kodeksu pracy,
 • art. 2, 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181)

Konsultacja: Monika Frączek

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26753 )
Array ( [docId] => 26753 )


Array ( [docId] => 26753 )