Wydawanie świadectw pracy przy umowach na czas określony dłuższych niż 24 miesiące

Data: 20-11-2012 r.

Przy umowach na czas określony pracodawca wydaje świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy. Jeżeli jednak umowa trwa dłużej niż dwa lata – z wydaniem tego dokumentu należy poczekać do jej zakończenia.

Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia umowy na czas określony dają pracodawcy trochę czasu na wydanie tego dokumentu. Zgodnie z nimi, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Niemniej jednak, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po tym terminie, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Oznacza to tyle, że jeżeli w dniu upływu 24-miesięcznego okresu trwa jedna z wymienionych umów o pracę, świadectwo pracy wydaje się dopiero po zakończeniu tej umowy - nawet jeśli termin jej zakończenia przypadałby kilka miesięcy później.

Przykład:

Dnia 1 kwietnia 2012 r. strony zawarły umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Po zakończeniu tej umowy pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony 1,5 roku - od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., a następnie umowę terminową na okres roku - do 31 grudnia 2013 r.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy dopiero po zakończeniu ostatniej umowy na czas określony, tj. 31 grudnia 2013 r. Umowa ta trwała bowiem w dniu upływu 24-miesięcznego limitu, a termin jej zakończenia przypada po nim. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Podstawa prawna:

  • art. 97 § 11–13 Kodeksu pracy,
  • art. 2, 3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 36, poz. 181)

Konsultacja: Monika Frączek

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26753 )
Array ( [docId] => 26753 )