Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP – tylko za jednego z rodziców

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 18-06-2014 r.

Oboje rodzice mogą wymieniać się dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem rodzicielskim oraz urlopem wychowawczym. Ale ze zwolnienia ze składek na FP i FGŚP może skorzystać tylko pracodawca tego z rodziców, który pierwszy udzielił urlopu na dane dziecko.

Przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopów związanych z urodzeniem dziecka (dzieci) przy jednym porodzie jego pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Może się zdarzyć, że pracownik wróci do pracy tylko na kilka miesięcy (np. po urlopie rodzicielskim), a następnie znowu uda się np. na urlop wychowawczy. W takiej sytuacji okres 36 miesięcy zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zakończenie urlopu. Kończy się zaś w miesiącu, w którym następuje rozpoczęcie urlopu wychowawczego lub jego części. Jeśli pracownik przerywa na kilka miesięcy urlop wychowawczy i ponownie do niego wraca, sytuacja jest identyczna – zwolnienie będzie przysługiwało od 1. dnia miesiąca następującego po powrocie do pracy aż do wykorzystania (po zsumowaniu) 36-miesięcznego okresu zwolnienia ze składek. Zaoszczędzone składki na FP i FGŚP przysługują pracodawcy (płatnikowi), nie stanowią jego przysporzenia.

Przykład:

Moment początkowy i końcowy zwolnienia

Pracownica przebywała do 22 maja 2014 r. na urlopie rodzicielskim. Następnie ma urlop wypoczynkowy – do 7 lipca. Oznacza to, że okres zwolnienia ze składek na FP i PGŚP liczy się od 1 czerwca (i obejmuje także wynagrodzenie urlopowe).

Gdyby zaś ta pracownica udała się następnie na urlop wychowawczy od 15 września, to z wyjaśnień ZUS wynika, że wrzesień liczy się jako cały miesiąc zwolnienia. A zatem zwolnienie obejmie 5 miesięcy – od 1 maja 2014 do 30 września 2014 r., a potem – okres od miesiąca następującego po zakończeniu urlopu wychowawczego, aż do wyczerpania maksymalnie 36 miesięcy zwolnienia.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35129 )
Array ( [docId] => 35129 )