Czasowe powierzenie innej pracy jest możliwe bez zmiany umowy

Autor: Monika Wacikowska
Data: 29-07-2014 r.

Szczególne potrzeby pracodawcy, maksymalnie 3-miesięczny okres, stanowisko zgodne z kwalifikacjami i co najmniej takie samo wynagrodzenie – to warunki, pod jakimi pracodawca może czasowo powierzyć inną pracę pracownikowi bez konieczności zmiany umowy o pracę.

Nie każda zmiana warunków pracy lub płacy musi wiązać się z wypowiedzeniem lub porozumieniem zmieniającym. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, może on powierzyć podwładnemu wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Warunkiem jest jednak, aby nowe warunki nie powodowały obniżenia wynagrodzenia i odpowiadały kwalifikacjom pracownika (art. 42 § 4 Kodeksu pracy, dalej kp).

Uzasadnione potrzeby pracodawcy

Powierzenie innej pracy bez konieczności zmiany umowy o pracę jest możliwe tylko w razie zaistnienia ważnych potrzeb pracodawcy.

Jako takie można przyjąć np.:

  • przeniesienie pracownika na inne stanowisko na czas urlopu czy choroby innego pracownika w celu jego zastępstwa,
  • chwilowy brak zleceń na pracę danego pracownika, przy jednoczesnym zapotrzebowaniu na inne usługi świadczone przez pracodawcę, które pracownik może wykonywać,
  • wzmożone zapotrzebowanie na pracę w innym charakterze.

Zmiana nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika

Pracownik za powierzone obowiązki musi otrzymać wynagrodzenie, jakie przysługuje za pracę na danym stanowisku. Nie może być ono jednak niższe od dotychczasowego wynagrodzenia pracownika.

Przykład:

Pracownik zatrudniony w dziale obsługi klienta ma zostać przeniesiony w okresie urlopowym na stanowisko handlowca. Praca wiąże się z większą odpowiedzialnością i zaangażowaniem, ale jednocześnie jest wyżej wynagradzana – pracownik na podstawie umowy o pracę zarabia 2.500 zł, zaś na stanowisku handlowca wynagrodzenie wynosi 3.000 zł oraz 1% prowizji od utargu. W okresie powierzenia obowiązków pracownik będzie wynagradzany tą wyższą stawką. Takie działanie jest prawidłowe.

Jeżeli na podstawie nowych, nawet bardziej korzystnych warunków finansowych, pracownik w danym miesiącu miałby otrzymać wynagrodzenie niższe niż wynikające z umowy o pracę, należy mu wypłacić wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na stanowisku analityka finansowego ma w okresie 2 miesięcy wykonywać pracę doradcy kredytowego. Na stanowisku analityka zarabia 4.500 zł. Natomiast na stanowisku doradcy kredytowego obowiązują teoretycznie lepsze warunki wynagrodzeniowe, które wymagają jednak większego wkładu pracy i zależą od zaangażowania pracownika. Pracownikowi na tym stanowisku przysługuje bowiem prowizja w wysokości 5% kwoty odpowiadającej kwocie umów kredytowych podpisanych w danym miesiącu kalendarzowym. W pierwszym miesiącu pracy na powierzonym czasowo stanowisku wypracował pensję i prowizję w wysokości 2.500 zł. Z uwagi jednak na fakt, iż czasowe powierzenie obowiązków nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika, za ten miesiąc pracodawca i tak musi wypłacić mu wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł – tymczasowe powierzenie innej pracy nie może bowiem spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika wynikającego z obowiązującej go umowy o pracę.

Monika Wacikowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35433 )
Array ( [docId] => 35433 )