Diety z tytułu podróży służbowych a składki na ZUS

Data: 17-05-2013 r.

Nie jest podróżą służbową wykonywanie przez pracownika, zatrudnionego na stanowisku serwisanta, usług serwisowych u klientów, których siedziby znajdują się na określonym w umowie o pracę obszarze, będącym miejscem wykonywania pracy.

W wyroku z10 października 2012 r. (II UK 72/12) Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia dla pracowników stanowi przychód (w rozumieniu przepisów o PIT) ze stosunku pracy. Owym przychodem są zaś wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Zgodnie z przepisami, podstawy wymiaru składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach rozporządzeń w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Według Sądu Najwyższego, wyłączenia z podstawy wymiaru składek diet i innych należności z tytułu podróży służbowych dotyczą wyłącznie należności uzyskiwanych z tych właśnie tytułów przez pracowników faktycznie przebywających w podróży służbowej.

Tymczasem pracownik mający wskazany w umowie o pracę określony obszar jako miejsce wykonywania pracy, nie jest w podróży służbowej, jeżeli tego obszaru nie opuszcza. Świadczenie wypłacane przez pracodawcę, choćby zostało nazwane „dietą” czy inną należnością z tytułu delegacji, wypłacone pracownikowi nieodbywającemu podróży służbowej jest zaś przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia.

W uzasadnieniu do omawianego wyroku Sądu Najwyższego wskazano również, że podróż służbowa ma charakter incydentalny. Jej podstawę formalną stanowi zaś pisemne polecenie wyjazdu służbowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26851 )
Array ( [docId] => 26851 )