Wniosek o obniżony wymiar czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Data: 20-04-2013 r.

Pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownicy o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego. Nawet jeżeli podwładna nie określi w dokumencie końcowego terminu takiej pracy, nie oznacza to, że doszło do porozumienia stron w zakresie bezterminowego obniżenia wymiaru etatu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego następuje w oparciu o wniosek pracownika (wiążący pracodawcę) i nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w treści umowy o pracę w drodze porozumienia zmieniającego.

Zgoda na obniżenie wymiaru czasu pracy

Zwrócenie się przez pracownicę o obniżenie jej wymiaru czasu pracy i wyrażenie zgody przez pracodawcę nie oznacza więc automatycznie, że między stronami stosunku pracy doszło do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę. Pomijając fakt, iż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (a więc podpisania dokumentu zatytułowanego „porozumienie zmieniające”) należy pamiętać, że istotą porozumienia jest zgodna wola obu stron stosunku pracy, co niewątpliwie nie miało miejsca w opisanym przypadku.

Działania podjęte przez pracodawcę (skierowanie do pracownicy pisma informującego jej o upływie okresu świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze) jednoznacznie wskazują, iż pracodawca uwzględniając wniosek pracownicy realizował ustawowy obowiązek wynikający z przepisów kodeksu pracy, a nie wyrażał zgodę na bezterminową zmianę warunków umowy o pracę (zmniejszenie wymiaru czasu pracy) w trybie porozumienia stron.

Nie ma potrzeby stosowania wypowiedzenia zmieniającego

Po upływie okresu, w którym pracownik mógł korzystać z urlopu wychowawczego, powinien powrócić do świadczenia pracy w poprzednim wymiarze czasu pracy. Z pracy w obniżonym wymiarze nie może bowiem korzystać dłużej niż do upływu okresu, w którym przysługiwałby jej urlop wychowawczy.

Powrót do nieobniżonego wymiaru czasu pracy nie wymaga stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca powinien jedynie skierować do pracownicy pismo zawierające stosowną informację w tym zakresie. Świadczenie pracy w wymiarze niższym niż obowiązujący pracownicę będzie stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych i może stać się przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.

Podstawa prawna: art. 29 § 4, art. 1867, art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26847 )
Array ( [docId] => 26847 )


Array ( [docId] => 26847 )