Wniosek o obniżony wymiar czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Data: 20-04-2013 r.

Pracodawca musi zgodzić się na wniosek pracownicy o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego. Nawet jeżeli podwładna nie określi w dokumencie końcowego terminu takiej pracy, nie oznacza to, że doszło do porozumienia stron w zakresie bezterminowego obniżenia wymiaru etatu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego następuje w oparciu o wniosek pracownika (wiążący pracodawcę) i nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w treści umowy o pracę w drodze porozumienia zmieniającego.

Zgoda na obniżenie wymiaru czasu pracy

Zwrócenie się przez pracownicę o obniżenie jej wymiaru czasu pracy i wyrażenie zgody przez pracodawcę nie oznacza więc automatycznie, że między stronami stosunku pracy doszło do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę. Pomijając fakt, iż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (a więc podpisania dokumentu zatytułowanego „porozumienie zmieniające”) należy pamiętać, że istotą porozumienia jest zgodna wola obu stron stosunku pracy, co niewątpliwie nie miało miejsca w opisanym przypadku.

Działania podjęte przez pracodawcę (skierowanie do pracownicy pisma informującego jej o upływie okresu świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze) jednoznacznie wskazują, iż pracodawca uwzględniając wniosek pracownicy realizował ustawowy obowiązek wynikający z przepisów kodeksu pracy, a nie wyrażał zgodę na bezterminową zmianę warunków umowy o pracę (zmniejszenie wymiaru czasu pracy) w trybie porozumienia stron.

Nie ma potrzeby stosowania wypowiedzenia zmieniającego

Po upływie okresu, w którym pracownik mógł korzystać z urlopu wychowawczego, powinien powrócić do świadczenia pracy w poprzednim wymiarze czasu pracy. Z pracy w obniżonym wymiarze nie może bowiem korzystać dłużej niż do upływu okresu, w którym przysługiwałby jej urlop wychowawczy.

Powrót do nieobniżonego wymiaru czasu pracy nie wymaga stosowania trybu wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca powinien jedynie skierować do pracownicy pismo zawierające stosowną informację w tym zakresie. Świadczenie pracy w wymiarze niższym niż obowiązujący pracownicę będzie stanowiło naruszenie obowiązków pracowniczych i może stać się przyczyną wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.

Podstawa prawna: art. 29 § 4, art. 1867, art. 1868 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26847 )
Array ( [docId] => 26847 )