Jakie uprawnienia posiada pracownik, który zostaje skierowany na szkolenie

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 14-10-2012 r.

Kwalifikacje zawodowe pracownika to jego wiedza i umiejętności, które są wymagane do wykonywania przez niego pracy na określonym stanowisku, w określonej branży. Im wyższe kwalifikacje posiada dana osoba, tym ma większą szansę na podjęcie atrakcyjnej pracy lub uzyskanie awansu.

Regulację dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu, pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, z woli swojego pracodawcy albo za jego zgodą, może korzystać z urlopu szkoleniowego lub ze zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za okres urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Czas urlopu szkoleniowego kształtuje się następująco:

  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminu eksternistycznego,
  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni dla pracownika, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca może także przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje dodatkowe świadczenia pieniężne, mające na celu pokrycie opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki czy zakwaterowanie.

W sytuacji, gdy pracownik chce zdobywać lub uzupełniać wiedzę oraz umiejętności na innych zasadach niż te wskazane powyżej, a więc na przykład gdy pracownik podnosi kwalifikacje z własnej inicjatywy, wówczas może mu zostać przyznany urlop bezpłatny lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26808 )
Array ( [docId] => 26808 )