Refundacja okularów dla pracownika

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Każda osoba zatrudniona na stanowisku, które wymaga pracy przy komputerze przez ponad cztery godziny ma prawo otrzymania refundacji zakupu odpowiednich okularów korygujących wzrok, zgodnych z zaleceniami lekarza okulisty. Kwota dofinansowania okularów zależy od decyzji pracodawcy.

Wymogi dla otrzymania refundacji kosztów zakupu okularów

Pracownik, który pracuje przy komputerze przez minimum cztery godziny na dobę, po stwierdzeniu potrzeby w odpowiednich badaniach profilaktycznych, ma prawo do uzyskania przynajmniej częściowej refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych. Zalecenie stosowania okularów musi zostać orzeczone przez lekarza okulistę i przedłożone pracodawcy.

Prawo refundacyjne nabywa się od razu, staż pracy nie ma w tym przypadku znaczenia i brak jest możliwości wprowadzenia przez pracodawcę jakichkolwiek okresów, po których upływie możliwe jest wystąpienie o zwrot kosztów nabycia okularów.

Kwota refundacji zakupu okularów zależy od pracodawcy

Brak jest uregulowania dotyczącego kwoty, jaką pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi za okulary. Od decyzji pracodawcy zależy ustalenie wysokości refundacji zakupu okularów, dlatego też w każdym przypadku może być ona inna i uwzględniać różne kwoty dla standardowych oprawek lub szkieł.

Może zostać z góry określona kwota, do której następuje refundacja okularów lub zastrzeżenie, że zwrot obejmować będzie wyłącznie koszt standardowych oprawek wraz z ich wykonaniem. Nie ma również przeszkód w pełnym ponoszeniu kosztu wykonania okularów korekcyjnych przez pracodawcę.

Refundacja soczewek kontaktowych

Problematyczną kwestią jest refundacja zakupu soczewek kontaktowych. Jak wynika z uregulowań dyrektywy unijnej (Dyrektywa Rady z 29 maja 1990 r.) pracodawca ma obowiązek refundacji zarówno kosztów zakupu okularów, jak i soczewek kontaktowych, natomiast z interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w przypadku braku zgody pracodawcy, jedyną możliwością uzyskania refundacji soczewek kontaktowych jest droga sądowa.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26812 )
Array ( [docId] => 26812 )