Termin urlopu szkoleniowego wyjątkowo można przesunąć

Data: 24-10-2013 r.

Pracodawca nie może uzależniać udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego od wykonania określonych obowiązków pracowniczych. Tylko w wyjątkowych przypadkach można przesunąć termin tego urlopu szkoleniowego – pamiętając jednak, aby był zachowany cel urlopu szkoleniowego (przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu).

Kodeks pracy przyznaje pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe – z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą – prawo do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Termin urlopu związany z terminem egzaminu

Przepisy prawa pracy nie regulują trybu udzielenia urlopu szkoleniowego. Należałoby więc przyjąć, że termin wykorzystania urlopu powinien zostać uzgodniony między pracownikiem a pracodawcą. W miarę możliwości pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika i udzielić urlopu w terminie przez niego wskazanym.

Należy mieć na względzie, że celem przedmiotowego urlopu jest umożliwienie pracownikowi przygotowania pracy dyplomowej i przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Termin skorzystania z urlopu powinien więc być skorelowany z datą złożenia pracy lub przystąpienia do egzaminu.

Urlop szkoleniowy zagwarantowany w Kodeksie pracy

Tylko w sytuacji, gdy udzielenie urlopu szkoleniowego mogłoby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy, można uznać za uzasadnione odmówienie pracownikowi udzielenia urlopu. W takim przypadku pracodawca powinien jednak zaproponować inny termin jego wykorzystania, tak aby odmowa udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika nie prowadziła do definitywnego pozbawienia go możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego.

Przyczyną odmowy udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego nie może być jednak fakt niewywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych. Urlop szkoleniowy jest bowiem uprawnieniem zagwarantowanym pracownikowi przepisami Kodeksu pracy, a udzielenie go nie jest uzależnione od spełnienia przez pracownika żadnych dodatkowych warunków (poza podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26864 )
Array ( [docId] => 26864 )