Mienie powierzane pracownikowi może być różne

Data: 20-06-2013 r.

Niezależnie od tego, jakie mienie powierza pracownikowi pracodawcy, jeśli chce, aby pracownik odpowiadał za nie materialnie, musi je prawidłowo powierzyć. Musi też zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczenia powierzonych rzeczy.

Pracodawca może powierzyć konkretnemu pracownikowi:

 • do wyliczenia:
  - pieniądze,

 • oraz do zwrotu:
  - papiery wartościowe (np. weksle, akcje, obligacje),
  - kosztowności,
  - narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty (np. komplet narzędzi dla serwisanta, maszyny i urządzenia przenośne, próbki materiałów prezentowanych klientom, cenniejsze książki potrzebne do pracy, drogie programy komputerowe niezbędne do pracy, telefony komórkowe, samochody służbowe, laptopy itp.), a także
  - środki ochrony indywidualnej (np. okulary ochronne, rękawice odporne na przecięcia, itp.) oraz
  - odzież i obuwie robocze.

Mienie powierzane pracownikowi mogą stanowić także inne rzeczy nadające się do takiego powierzenia, jak np. towary i produkty w magazynach, sklepach, aptekach (np. kosmetyki), restauracjach (np. butelki z alkoholem), firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, gdzie pracownicy dysponują określonym mieniem stale lub jedynie czasowo. Nie należy jednak powierzać przedmiotów, urządzeń, maszyn, które są ogólnodostępne dla wszystkich lub dla znaczącej części pracowników (np. ogólnodostępna kserokopiarka), chyba, że pracodawca powierzy je konkretnemu pracownikowi i umożliwi mu faktyczne ich zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Prawidłowe powierzenie mienia to takie faktyczne powierzenie, które umożliwi pracownikowi zwrot lub wyliczenie się z powierzonego mu mienia (wyrok SN z 1 grudnia 1972 r., II PR 254/72, PiZS 1974/1/77). Fakt powierzenia należy udokumentować. Nie ma znaczenia forma dokumentu (np. umowa, oświadczenie, protokół, remanent, pokwitowanie, potwierdzenie, itp.). Ważne, aby wynikało z niego: jakie mienie powierzono pracownikowi, kto jest tym pracownikiem, a także kiedy nastąpiło to powierzenie. Ważne również, aby taki dokument został podpisany zarówno przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną oraz przez odpowiedzialnego pracownika. Pracodawca musi także odpowiednio zabezpieczyć powierzane mienie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26854 )
Array ( [docId] => 26854 )