Urlop szkoleniowy – tak, finansowanie nauki – niekoniecznie

Data: 22-05-2013 r.

Pracownik, który szkoli się, może uzyskać od pracodawcy świadczenia ułatwiające naukę. Jednakże jedynie pracownik, który podnosi kwalifikacje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywny może domagać się płatnych zwolnień od pracy, oraz urlopu szkoleniowego (i innych świadczeń – jeśli pracodawca zechce je przyznać).

Jeśli pracownik podnosi kwalifikacje bez zgody pracodawcy (i bez jego inicjatywy), nie ma prawa żądać urlopu szkoleniowego ani zwolnień na zajęcia. Może co najwyżej uzyskać od pracodawcy urlop bezpłatny lub zwolnienie z części lub całości dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia. O tym na jakich warunkach uczący się pracownik otrzyma od pracodawcy wymienione świadczenia w przypadku nauki za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy, można przeczytać w poniższej tabeli.

Świadczenie pracodawcy na szkolenie pracownika

Rodzaj świadczenia

Wymiar

Charakter

Podstawa prawna

Urlop szkoleniowy

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matury,

21 dni - w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (urlop jednak nie przysługuje w przypadku podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych)

Urlop szkoleniowy jest obowiązkowy i płatny – jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, udziela się go na dni pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy

art. 103[1] § 2 pkt. 1, art. 103[2] Kodeksu pracy

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy

Na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

Obowiązkowy i płatny – jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

art. 103[1] § 2 pkt. 2, art. 103[1] § 3 Kodeksu pracy

Dodatkowe świadczenia np. pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji (w całości lub części), kosztów przejazdu, podręczników, zakwaterowania

W zależności od decyzji stron

Nieobowiązkowy, nawet, jeśli pracownik podnosi kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą

art. 103[3] Kodeksu prac


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26852 )
Array ( [docId] => 26852 )