Zakres obowiązków nie musi ograniczać pracodawcy

Data: 11-10-2013 r.

Nie trzeba wręczać pracownikom pisemnych zakresów obowiązków. Niekiedy pomagają one jednak egzekwować wykonanie zadań. Pracodawca może polecać zadania nie wymienione wprost w zakresie obowiązków, o ile zapisze taką możliwość w treści zakresu obowiązków.

Żaden przepis prawa pracy nie przewiduje obowiązku tworzenia pisemnych zakresów obowiązków (nie ma też w związku z tym żadnych procedur czy terminów ich wręczania). Bywają jednak przydatne w przypadku, gdy rodzaj pracy wynikający z umowy o pracę jest ogólny i mało precyzyjny.

Zadania wynikające z zakresu obowiązków muszą się mieścić w zapisanym w umowie o pracę rodzaju pracy (inaczej pracownik może odmówić ich wykonania). Jeśli pracodawca sporządzi pisemny zakres obowiązków, nie powinien polecać pracownikowi zadań wykraczających poza ten zakres. Dlatego w zakresie warto dodać zapis typu: „pracownik jest zobowiązany do wykonywania innych zadań na polecenie bezpośredniego przełożonego”. Jednak nawet przy takim postanowieniu, pracodawca nie może wydawać poleceń niezwiązanych z rodzajem pracy zapisanym w umowie.

Obowiązki muszą być w zgodzie z umową o pracę

Przykład:

Polecenie pracownikowi zatrudnionemu w recepcji hotelowej uporządkowania pokoju po wizycie gościa hotelowego nie mieści się w charakterze wykonywanej pracy i pracownik nie musi go wykonać, nawet jeżeli w zakresie obowiązków ma klauzulę o wykonywaniu „innych zadań”.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26861 )
Array ( [docId] => 26861 )