Zakres obowiązków pracownika - lepiej nie dołączać go do umowy o pracę

Data: 03-09-2014 r.

Pisemne zakresy obowiązków są tworzone, aby wskazać pracownikom, jakie konkretnie są ich zadania służbowe. Ale lepiej gdy wykaz czynności stanowi odrębny dokument, a nie integralną część umowy o pracę, gdyż wtedy łatwiej go w razie potrzeby zmienić. W przeciwnym wypadku każda zmiana w zakresie obowiązków wiąże się z koniecznością zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego.

Przepisy nie przewidują sankcji dla pracodawcy za niesporządzenie dla konkretnego pracownika pisemnego zakresu obowiązków. Nie ma bowiem przewidzianego w prawie obowiązku jego sporządzania. Kiedy jednak pracodawca zdecyduje się w tej formie poinformować pracownika o jego zadaniach, najlepiej jeśli dokument taki wręczy mu na początku zatrudnienia, np. w momencie podpisywania umowy o pracę. Ale równie dobrze może to zrobić w trakcie zatrudnienia.

 

Zakres obowiązków może mieć dwojaki charakter prawny, w zależności od tego, czy stanowi załącznik do umowy o pracę, czy też jest odrębny od niej. W każdym przypadku oba dokumenty mogą zawierać jedynie zadania, które wynikają z rodzaju umówionej pracy. Jednak różne będą sposoby zmiany określonych w tych dokumentach czynności.

Treść załącznika trudniej zmienić 

Zanim pracodawca zdecyduje się, czy załączać zakres obowiązków do zawartej z pracownikiem umowy o pracę, czy też nie, powinien być świadomy konsekwencji podjęcia takiej decyzji. Jeżeli wykaz czynności jest integralną częścią umowy o pracę, wówczas każda jego zmiana wiąże się z koniecznością zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego umowę o pracę, a w razie braku zgody pracownika na taką zmianę – wręczenia mu wypowiedzenia zmieniającego. 

Korzystniejsze odrębne pismo 

Odmiennie kształtuje się sytuacja, w której pracodawca jednostronnie ustala zakres czynności, czyli gdy dokument ten jest odrębny od umowy o pracę. W takim przypadku nie ma przeszkód, by pracodawca samodzielnie wprowadził w nim zmiany, z zachowaniem jednak podstawowej zasady zgodności zakresu czynności z umówionym rodzajem pracy. 

Zapamiętaj!

Zmiana zakresu obowiązków wybiegająca poza rodzaj pracy określony w umowie o pracę w każdym przypadku musi wiązać się z dokonaniem wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia lub z zawarciem z pracownikiem porozumienia zmieniającego w tej kwestii. Jeżeli więc pracodawca zdecydował się na zakres obowiązków jako odrębny od umowy o pracę dokument, wówczas wprowadzenie do niego zmian w obowiązkach pracowniczych, które faktycznie stanowią zmianę co do istoty rodzajowo wykonywanej pracy, również będzie wymagać uprzedniej lub jednoczesnej zmiany umowy (za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem zmieniającym).

Warto w tym miejscu przywołać jeden z wyroków Sądu Najwyższego. Otóż przy ocenie, czy w związku z powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków służbowych niezbędne jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego w zakresie rodzaju pracy, należy porównać dotychczasowy rodzaj pracy, wskazany w treści stosunku pracy, z nowymi obowiązkami i ustalić, czy następuje tu zmiana oraz czy jest istotna i niekorzystna dla pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., I PK 73/08). Przy czym zmiana przez pracodawcę zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną funkcją (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1974 r., I PR 332/74, OSNC 1975/6/103).

W związku z koniecznością zmiany umowy o pracę w przypadku wprowadzania najdrobniejszych modyfikacji w zakresie obowiązków stanowiącym integralną część umowy o pracę, zdecydowanie korzystniejsze jest stosowanie zakresu obowiązków odrębnego od umowy o pracę. 

Piotr Mazur, specjalista z zakresu prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35643 )
Array ( [docId] => 35643 )