W wybór społecznego inspektora pracy sąd nie będzie ingerował

Data: 29-07-2014 r.

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy, ponieważ wybór ten nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej- postanowienie Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11.

Pracodawca nie może żądać przed sądem pracy unieważnienia wyboru konkretnego pracownika na społecznego inspektora pracy. Jeśli jednak uzna te wybór za wadliwy i np. nie przyzna wybranej osobie ochrony przed wypowiedzeniem, sprawa może trafić do sądu z inicjatywy samego społecznego inspektora pracy. Pracodawca będzie wówczas przed sądem faktycznie udowadniał nieważność wyboru inspektora (np. że wybórzostał dokonany pozornie).

Taki wniosek płynie z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wydanego w następującym stanie faktycznym: Leszek M. został wybrany społecznym inspektorem pracy w Poczcie Polskiej. Zakwestionował to pracodawca. Zażądał przed sądem pracy ustalenia, że wybór ten jest nieważny.

Sąd Najwyższy oddalił skargę pracodawcy. Uznał, że w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy niedopuszczalna jest droga sądowa. Wybór ten nie podlega bowiem żadnej kontroli zewnętrznej - w szczególności kontroli sądu pracy.

Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują sami pracownicy zakładu pracy. Pracodawcy nie przysługuje zaś prawna możliwość podważenia legalności lub zasadności wyboru konkretnego pracownika do pełnienia tej funkcji społecznej.

Niekiedy istnieje możliwość i potrzeba zbadania przez sąd pracy podstaw faktycznych i prawnych powierzenia pracownikowi mandatu społecznego inspektora pracy. Jednak dzieje się to tylko w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy pracownika wybranego do pełnienia tej funkcji, gdy pracodawca:

  • odmawia mu przyznania dodatkowych uprawnień lub świadczeń wymaganych do wykonywania mandatu albo
  • narusza przepisy o ochronie stosunku pracy przysługującej inspektorowi.
Źródło:

postanowienie Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35430 )
Array ( [docId] => 35430 )