Kiedy praca na umowę zlecenie może zostać uznana za stosunek pracy

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 14-08-2012 r.

Aby umowa zlecenia została sklasyfikowana jako umowa o pracę, niezbędne jest ustalenie, że przeważający charakter w tej umowie mają cechy istotne i znamienne dla umowy o pracę, takie jak na przykład: osobiste wykonywanie pracy, podporządkowanie pracownika.

Umowa zlecenia jest jedną z umów cywilnoprawnych, której regulację znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Umowa ta, z racji tego, że nie jest obostrzona szczególnie zawiłymi wymaganiami formalnymi, jak również nie rodzi po stronie zleceniodawcy uciążliwych obowiązków, jest bardzo często zawierana zamiast umowy o pracę. Co więc należy zrobić, gdy wykonywana praca opiera się na stosunku zlecenia, lecz faktycznie odpowiada stosunkowi pracy?

Ustalenia czy wykonywane świadczenie odpowiada stosunkowi pracy czy stosunkowi zlecenia dokonuje sąd. Każdy przypadek wymaga wnikliwej analizy treści umowy oraz sposobu jej wykonywania, gdyż nazwanie umowy przez strony „umową zlecenia” nie przesądza o charakterze danego stosunku i nie stanowi przeszkody do zakwalifikowania jej jako umowy o pracę. Doktryna i orzecznictwo opowiada się także za badaniem, w razie sporu, jaka była rzeczywista wola stron umowy.

Aby dana umowa zlecenia została sklasyfikowana jako umowa o pracę, niezbędne jest ustalenie, że przeważający charakter w tej umowie mają cechy istotne i znamienne dla umowy o pracę. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, cechami przesądzającymi, że dana umowa odpowiada umowie o pracę będą np.: osobiste wykonywanie pracy, podporządkowanie pracownika, a także świadczenie tej pracy w warunkach obciążenia podmiotu zatrudniającego ryzykiem prowadzenia zakładu pracy.

W ocenie Sądu Najwyższego „podporządkowanie” należy traktować dość szeroko. Za podporządkowanie pracownika pracodawcy nie można uważać tylko i wyłącznie podporządkowania osobistego, ale należy także brać pod uwagę podporządkowanie organizacyjne, które przejawia się w powierzonych pracownikowi obowiązkach, polegających np. na wyznaczeniu miejsca i czasu pracy lub poleceniu osobistego pilnowania mienia.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26867 )
Array ( [docId] => 26867 )


Array ( [docId] => 26867 )