Czy młodociany pracownik ma prawo do urlopu

Data: 28-08-2012 r.

Pracownik młodociany tak jak inni pracownicy ma prawo do urlopu. Czas tego urlopu jest uzależniony zarówno od stażu pracy, jak i od kształcenia się w szkole młodocianego pracownika oraz jego wieku.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Natomiast z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. W roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli młodociany uczęszcza do szkoły, ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych. Jeżeli pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy lub po upływie roku, pracodawca może zaliczkowo udzielić takiemu pracownikowi urlopu w czasie ferii szkolnych.

 

Jeżeli natomiast młodociany pracownik jest uczniem szkoły dla pracujących, ma prawo w okresie ferii szkolnych do urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. W takim wypadku okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26912 )
Array ( [docId] => 26912 )