Czy należy pracować równe 10 lat, aby nabyć prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 11-10-2012 r.

Regulację dotyczącą urlopów pracowniczych znajdziemy w Kodeksie pracy. Owa ustawa wskazuje wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, który zasadniczo zależy od stażu pracy danego pracownika.

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy, pracownik nabywa prawo do:

 • 20 dni urlopu, jeżeli pozostaje zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat, lub
 • 26 dni urlopu, jeżeli jest zatrudniony dłużej niż 10 lat.

Wskazane unormowanie ma charakter bezwzględny, a więc, aby pracownik mógł korzystać z urlopu w dłuższym wymiarze, musi legitymować się stażem pracy powyżej 10 lat. Należy pamiętać, że wskazana reguła dotyczy tylko pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu pracownika pracującego np.: na pół etatu, obliczany jest bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Pracownikowi, który w danym roku osiąga 10-letni staż pracy, przysługuje od tego momentu urlop uzupełniający, np.: gdy pracownikowi z dniem 15-ego września upływa 10-letni staż pracy, to od tego momentu należy mu się urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. W kolejnych latach urlop należy się mu już w pełnym, 26-dniowym, wymiarze.

Obliczając wymiar przysługującego urlopu, należy pamiętać o art. 155 Kodeksu pracy, który jest bardzo istotny z punktu widzenia pracownika. Otóż, przepis ten wskazuje co poza pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Zatem, do okresu pracy wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Analizując powyższe, łatwo wysnuć wniosek, że im wyższe wykształcenie posiada pracownik tym szybciej nabędzie on prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Oczywiście okres nauki nie podlega sumowaniu, a więc jeśli ktoś ukończył szkołę średnią, a następnie szkołę wyższą to do okresu pracy dolicza mu się tylko 8 lat. Natomiast, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Warto również pamiętać, że nie tylko okres nauki wlicza się do stażu pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, staż pracy pracownika zostaje zwiększony także m.in. o: okres pobierania stypendium przez stażystę, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres odbytej czynnej służby wojskowej.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26916 )
Array ( [docId] => 26916 )


Array ( [docId] => 26916 )