Czy należy pracować równe 10 lat, aby nabyć prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 11-10-2012 r.

Regulację dotyczącą urlopów pracowniczych znajdziemy w Kodeksie pracy. Owa ustawa wskazuje wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, który zasadniczo zależy od stażu pracy danego pracownika.

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy, pracownik nabywa prawo do:

  • 20 dni urlopu, jeżeli pozostaje zatrudniony przez okres krótszy niż 10 lat, lub
  • 26 dni urlopu, jeżeli jest zatrudniony dłużej niż 10 lat.

Wskazane unormowanie ma charakter bezwzględny, a więc, aby pracownik mógł korzystać z urlopu w dłuższym wymiarze, musi legitymować się stażem pracy powyżej 10 lat. Należy pamiętać, że wskazana reguła dotyczy tylko pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar urlopu pracownika pracującego np.: na pół etatu, obliczany jest bowiem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Pracownikowi, który w danym roku osiąga 10-letni staż pracy, przysługuje od tego momentu urlop uzupełniający, np.: gdy pracownikowi z dniem 15-ego września upływa 10-letni staż pracy, to od tego momentu należy mu się urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. W kolejnych latach urlop należy się mu już w pełnym, 26-dniowym, wymiarze.

Obliczając wymiar przysługującego urlopu, należy pamiętać o art. 155 Kodeksu pracy, który jest bardzo istotny z punktu widzenia pracownika. Otóż, przepis ten wskazuje co poza pracą wykonywaną na podstawie umowy o pracę, wlicza się do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Zatem, do okresu pracy wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Analizując powyższe, łatwo wysnuć wniosek, że im wyższe wykształcenie posiada pracownik tym szybciej nabędzie on prawo do urlopu w wyższym wymiarze. Oczywiście okres nauki nie podlega sumowaniu, a więc jeśli ktoś ukończył szkołę średnią, a następnie szkołę wyższą to do okresu pracy dolicza mu się tylko 8 lat. Natomiast, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Warto również pamiętać, że nie tylko okres nauki wlicza się do stażu pracy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, staż pracy pracownika zostaje zwiększony także m.in. o: okres pobierania stypendium przez stażystę, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres odbytej czynnej służby wojskowej.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26916 )
Array ( [docId] => 26916 )