Jakie są zasady sporządzania planu urlopów

Autor: Ewa Krysztofiuk
Data: 24-06-2015 r.

Plan urlopów ustalany jest najczęściej na rok, jednak może obejmować krótszy okres, np. kwartał. Kodeks pracy nie określa terminu, w którym powinien być sporządzony. Wydaje się jednak oczywiste, że powinno to nastąpić przed rozpoczęciem lub na początku danego roku.

Pracodawca, sporządzając plan urlopów, powinien uwzględnić zarówno kolejne urlopy, jak również te, do których pracownicy nabędą dopiero prawo w trakcie roku kalendarzowego, np. prawo do pierwszego urlopu czy urlopu w wyższym wymiarze. Nie obejmuje on natomiast tzw. urlopu na żądanie. Poza planem można zostawić niewielką część urlopu, o wykorzystaniu którego pracownik zdecyduje później, w ciągu roku. Przede wszystkim jednak należy zaplanować dwutygodniowy wypoczynek, tzw. niepodzielną część urlopu. Z planu urlopów może zrezygnować pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe.

Po sporządzeniu planu urlopów pracodawca powinien podać go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w jego spółce, np. wywiesić na tablicy ogłoszeń, może również przesłać jego treść pocztą intranetową. Od tego momentu jest on wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Oznacza to, że:

  • wyjątkowo, na zasadach określonych w Kodeksie pracy, terminy wykorzystania urlopu mogą zostać zmienione, np. termin rozpoczęcia urlopu może ulec przesunięciu, pracownik może zostać odwołany z urlopu,
  • nie trzeba indywidualnie zawiadamiać pracowników o terminie rozpoczęcia urlopu przez każdego z nich.
Ewa Krysztofiuk, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37377 )
Array ( [docId] => 37377 )