Urlop pracownika tymczasowego niezdolnego do pracy przez część miesiąca

Data: 25-04-2015 r.

Pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego (w wymiarze 2 dni) za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy (stosunkach pracy), nawiązanym w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika (pracodawców użytkowników).

Wszyscy pracownicy muszą być równo traktowani

Nie będzie miało przy tym znaczenia, jeżeli w trakcie pozostawania w stosunku pracy pracownik tymczasowy chorował. Także w przypadku pracownika tymczasowego (podobnie jak w przypadku „zwykłego” pracownika) niezdolność do pracy spowodowana chorobą nie może wpływać negatywnie na jego prawo do urlopu wypoczynkowego.

Pracownik tymczasowy, podobnie jak pracownik zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę niebędącego agencją pracy tymczasowej, nie ponosi negatywnych konsekwencji w postaci obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego albo ustalenia proporcjonalnego wymiaru tego urlopu w razie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Czas takiej nieobecności, z punktu widzenia uprawnień do urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego, jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Zasadne więc wydaje się wyjście z założenia, że przyjęcie innej wykładni prowadziłoby do nierównego traktowania pracownika tymczasowego i zwykłego pracownika, nieuzasadnionego specyfiką pracy tymczasowej.

Pozostawanie w dyspozycji, a nie efektywna praca

Rzeczywiście określenie „w dyspozycji pracodawcy użytkownika” w obecnym stanie prawnym może budzić wątpliwości. Zostało ono bowiem użyte w celu uniknięcia problemów interpretacyjnych, które wcześniej dotyczyły uprawnień urlopowych pracowników sezonowych, ze względu na użycie w nieobowiązującym już art. 159 Kodeksu pracy określenia „przepracowany miesiąc”, które to wiązano niekiedy z wymogiem faktycznego przepracowania przez pracownika sezonowego 30 dni, a nie tylko pozostawania przez taki okres w stosunku pracy. W przepisie art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych chodziło zatem o wyraźne zaakcentowanie woli ustawodawcy, aby przy nabywaniu przez pracownika tymczasowego uprawnień urlopowych wiązać je z okresem skierowania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika w celu wykonywania umówionej pracy na jego rzecz (który jest zarazem okresem pozostawania pracownika tymczasowego w jego dyspozycji), a nie z okresem faktycznego wykonywania takiej pracy.

Nieużycie w tym przepisie, jak najbardziej właściwego, określenia „okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika” miało wyeliminować kojarzenie tego pierwszego pojęcia z okresem faktycznego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, co – w starym stanie prawnym – było o tyle prawdopodobne, że w ramach pracy tymczasowej mogą być realizowane także zadania o charakterze sezonowym.

Monika Frączek, starszy specjalista w Departamencie Prawa Pracy MPiPS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37044 )
Array ( [docId] => 37044 )


Array ( [docId] => 37044 )