Na urlopie nie można powierzać pracownikowi zadań nawet na zlecenie

Data: 13-02-2013 r.

Można zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracownikiem na wykonywanie prac innych niż wskazane w umowie o pracę. Jednak w ten sposób nie należy zatrudniać pracownika podczas urlopu wypoczynkowego.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 ust. 1 Kodeksu cywilnego). W umowie tej należy również określić, czy zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie.

Umowa zlecenia powinna być zawarta w celu wykonania konkretnej usługi czy czynności. W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

Pracownik może sobie dorabiać

Nie ma ograniczeń co do zawierania umowy zlecenia z osobą, która wykonuje już gdzieś zadania na podstawie umowy o pracę. Co więcej, przyjmuje się, że pracodawca może zawrzeć z własnym pracownikiem umowę zlecenia, pod warunkiem, że zadania wykonywane na poszczególnych umowach będą się od siebie zasadniczo różnić.

 

Przykład:

Pracodawca zatrudnia handlowca. Dowiedział się jednak, że jest on pasjonatem motoryzacji i potrafi naprawiać samochody. Zaproponował mu naprawę kilku aut firmowych. W tym celu strony zawarły umowę zlecenia. Takie działanie jest możliwe, gdyż czynności jakie ma wykonywać pracownik w ramach obu umów (o pracę i zlecenia) jest różny.

… ale nie u pracodawcy, u którego jest na urlopie wypoczynkowym

Natomiast wykonywanie pracy na rzecz swojego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej podczas urlopu wypoczynkowego udzielonego przez tegoż pracodawcę może zostać poczytane za nadużycie prawa.

Podstawa prawna:

  • art. 2373 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26977 )
Array ( [docId] => 26977 )