Oddelegowanie do innej pracy nie wyklucza prawa do urlopu

Data: 13-02-2013 r.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy. Taka praca może trwać jednak maksymalnie 3 miesiące. W tym czasie podwładny korzysta ze wszystkich uprawnień pracowniczych.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami firmy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę – bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika ani wręczania mu wypowiedzenia zmieniającego. Oddelegowania takiego można dokonać na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia pracownika oraz odpowiada jego kwalifikacjom.

Urlop możliwy i w tym okresie

Jest to jednak normalny okres świadczenia pracy. Dlatego też pracownik może korzystać ze wszystkich swoich uprawnień, w tym prawa do urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracodawca oddelegował pracownika do innej pracy, a następnie uprawniona do tego osoba udzieliła mu urlopu wypoczynkowego, to należy uznać, że pracownik wypoczywa w trakcie skierowania na inne stanowisko.

Przykład:

Pracodawca chciał oddelegować pracownika na 2 tygodnie do innej pracy. Z dniem, w którym pracownik miał zacząć pracę na nowym stanowisku, jego bezpośredni przełożony (kierownik zmiany), który ma do tego prawo, udzielił mu urlopu na te 2 tygodnie oddelegowania. Niemniej jednak działał on bez zgody pracodawcy. Mimo wszystko, w takim wypadku należy uznać, że podwładny wykorzystuje udzielony mu urlop. Wezwać z wypoczynku można jedynie w określonych przypadkach.

Należy się jednak zastanowić czy kierownik nie przekroczył swoich uprawnień. Jeżeli pracodawca dojdzie do wniosku, że tak – może ukarać go np. jedną z kar przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Powierzenie pracy na nowym stanowisku następuje w związku z uzasadnionymi potrzebami pracodawcy. Dlatego trzeba przyjąć, że może on zmienić swoją decyzję w każdym czasie.

Podstawa prawna:

  • art. 42 § 4, art. 52 § 1 pkt 1, art. 108 § 1, art. 1542 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Bożena Lenart, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26979 )
Array ( [docId] => 26979 )