Obowiązek wykorzystania urlopu w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron

Data: 06-11-2012 r.

Pracodawca może przymusowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zasada ta - pod pewnymi warunkami - ma również zastosowanie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Urlop w okresie wypowiedzenia umowy

W okresie wypowiedzenia umowy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu za rok bieżący i za rok poprzedni. Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy pracownik w okresie wypowiedzenia ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, jeżeli w tym okresie pracodawca mu go udzieli. Udzielenie urlopu w tej sytuacji następuje na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy, nie wymaga ona ani wniosku ani zgody pracownika. Nie ma również znaczenia czy to pracownik czy pracodawca wypowiada umowę.

Potwierdził to Sąd Najwyższy, którego zdaniem udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić (wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10).

Urlop w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron

Niewielu pracodawców wie jednak, że tak samo można zmusić pracownika do urlopu zaległego lub bieżącego w przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

Sąd Najwyższy uznał, że zasada, zgodnie z którą pracownik ma obowiązek w okresie wypowiedzenia wykorzystać zarówno bieżący, jak i zaległy urlop wypoczynkowy, ma odpowiednie zastosowanie, podobnie jak sam przepis art. 1671 Kodeksu pracy, do okresu od dnia zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę do ustalonego przez strony terminu (dnia) rozwiązania tej umowy.

Oczywiście warunkiem jest, aby między dniem podpisania porozumienia stron a momentem faktycznego rozwiązania umowy było tyle czasu, aby pracownik faktycznie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy. Przyjmuje się, że również w tym przypadku, nie trzeba mieć zgody pracownika na wykorzystanie urlopu we wskazanym przez pracodawcę terminie.

Podstawa prawna:

art. 1671 Kodeksu pracy

Autor: Michał Tomaszewski - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26924 )
Array ( [docId] => 26924 )