Na wychowawczym nie przedawni się zaległy urlop wypoczynkowy - propozycja zmian w Kodeksie pracy na 2013 r.

Data: 06-11-2012 r.

Pracownik będzie miał prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego nabytego przed urlopem wychowawczym, nawet jeżeli ten ostatni trwał więcej niż 3 lata – takie zmiany zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowy – proponowane zmiany

Po skorzystaniu przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, ma on prawo wykorzystać cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy – zarówno bieżący, jak i zaległy. Spora część pracowników nie wykorzystuje jednak takich dni wolnych i od razu idzie na urlop wychowawczy, który może trwać więcej niż 3 lata (np. urlop udzielony na dziecko niepełnosprawne). Często po powrocie okazuje się, że przedawniło im się prawo do części urlopu wypoczynkowego, ze względu na upływ 3 lat.

Niemniej jednak może się okazać, że trzeba będzie zmienić tę zasadę w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der LandeskrankenhäuserTirols. Zgodnie z nim, pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego powinien mieć możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym.

Obecnie trwają pracę nad zmianą Kodeksu pracy w 2013 r. Zgodnie z art. 1 pkt 5 projektowanej nowelizacji, po urlopie wychowawczym bieg terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (planowany nowy art. 2931 KP).

Obniżenie urlopu wypoczynkowego – proponowane zmiany

W Kodeksie pracy mamy jeszcze jeden przepis niezgodny z regulacjami unijnymi. Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem, w roku powrotu do pracy, po trwającej co najmniej miesiąc nieobecności spowodowanej m.in. urlopem wychowawczym, pracownikowi należy proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy (o 1/12 za każdy miesiąc nieobecności).

 

Projekt zakłada, że urlop wypoczynkowy nie będzie proporcjonalnie obniżany, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy.

Zmiany Kodeksu pracy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

art. 1552 § 2 i art. 291 § 1 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Borkowska - prawnik

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26922 )
Array ( [docId] => 26922 )