Radca prawny częściowo pracuje poza zakładem

Data: 04-01-2016 r.

Co najmniej 3/5 wymiaru czasu pracy radca prawny może przepracować poza zakładem. Ma to wiele konsekwencji w praktyce, np. w zakresie ewidencjonowania czasu pracy lub urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może wprowadzić w ewidencji czasu pracy osobne oznaczenia dla czasu pracy radcy prawnego w siedzibie pracodawcy i czasu poświęconego na załatwianie spraw poza nią.

Przepisy dotyczące radców prawnych ustanawiają kilka odrębnych zasad dotyczących ich czasu pracy. Zasady te dotyczą radców, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy. Ustawa o radcach prawnych stanowi, że do czasu pracy radcy prawnego wlicza się:

 

Przy czym, przepisy ustawy o radcach prawnych określają minimalny wymiar czasu pracy radcy prawnego, jaki musi on przepracować w siedzibie jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Mianowicie, wykonywanie obowiązków w siedzibie tej jednostki musi zajmować radcy co najmniej 2/5 jego wymiaru czasu pracy wynikającego z umowy o pracę.

Przepisy określają jedynie minimalny wymiar czasu pracy, jaki radca prawny winien świadczyć w lokalu jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, co oznacza, że radca może spędzać więcej (ale nie mniej) czas w tym lokalu. Pracodawca może więc w zawartej z radcą prawnym umowie ustalić, że wykonuje on pracę w siedzibie firmy w wymiarze 2/5 obowiązującego go wymiaru czasu pracy, a poza lokalem przez 3/5 obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

Radca prawny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy musi zatem wykonywać pracę w lokalu jednostki organizacyjnej przez co najmniej 16 godzin tygodniowo (2/5 z pełnego wymiaru czasu pracy, jakim objęty jest pracownik). Wymiar godzinowy minimalnej pracy w zakładzie jest zmniejszony odpowiednio do ułamka etatu – jeśli radca jest zatrudniony na niepełny etat. Przykładowo, jeśli pracuje na 1/2 etatu – po 20 godzin tygodniowo, co najmniej 8 z nich musi przepracować w lokalu pracodawcy.

Więcej na ten temat można przeczytać w grudniowym numerze „Doradcy Kadrowego”. Można tam znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania:

  • Co to znaczy, że w trakcie pracy poza siedzibą pracodawcy radca nadal znajduje się w dyspozycji pracodawcy
  • Jak ewidencjonuje się czas pracy radcy
  • W jaki sposób udziela się radcy urlopu
  • Czy radca może korzystać z urlopu tylko w dni pracy w siedzibie pracodawcy
  • Dlaczego warto ustalić liczbę godzin pracy w każdym dniu, także poza zakładem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38304 )
Array ( [docId] => 38304 )