Świadczenie urlopowe to nie to samo co dopłata do wypoczynku

Data: 04-09-2018 r.

Świadczenie urlopowe często bywa mylone z dopłatą do wypoczynku pracownika wypłacaną z funduszu socjalnego. Różnica jest zasadnicza, ponieważ świadczenie urlopowe jest roszczeniowe (można go żądać po spełnieniu określonych przesłanek), a przy jego wypłacie nie stosuje się tzw. kryteriów socjalnych.

Jaki jest podstawowy warunek otrzymania świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe wypłacamy pracownikom, którzy korzystają z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Jeżeli urlop wypoczynkowy dzielony jest na części, trzeba udzielić pracownikowi urlopu tak, żeby przynajmniej jedna jego część obejmowała 14 dni wypoczynku (art. 162 kp). Jeśli zaś w zakładzie pracy obowiązuje plan urlopów – co najmniej tyle urlopu trzeba zaplanować.

Istnieją wyjątki, gdy nie da się wykorzystać urlopu w ten sposób, np.:

  • kiedy pracownik zostanie zatrudniony na kilka miesięcy i uzyska prawo np. tylko do 8 godzin urlopu;
  • kiedy pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, pracujący codziennie po 4 godziny, ma tylko 10 dni urlopu i skorzysta wcześniej z kilku pojedynczych dni urlopu na żądanie itd.

W tego typu przypadkach pracownik nie będzie mógł wykorzystać 14 kolejnych dni urlopu, a co za tym idzie – nie otrzyma w danym roku świadczenia urlopowego.

Przykład: Co z już wypłaconym świadczeniem, gdy urlop został przerwany (choroba, odwołanie)?

Pracownik miał zaplanowany w planie urlopów wypoczynek na 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wybrał się na niego, pracodawca wypłacił mu, zgodnie z przepisami, świadczenie urlopowe. A następnie po 4 dniach pracownik zachorował, przerywając tym samym urlop (albo np. pracodawca odwołał go z urlopu).

Pracownik nie ma obowiązku zwrotu świadczenia. Spełnił bowiem wszystkie przesłanki uprawniające go do otrzymania świadczenia: udał się na urlop, który następnie został mu przerwany, a to uniemożliwiło mu jego wykorzystanie przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. A zatem pracodawca nie może ubiegać się o zwrot świadczenia urlopowego.

Ile razy wypłacamy świadczenie i w jakim terminie?

Świadczenie urlopowe pracownik może otrzymać jedynie raz w roku kalendarzowym u danego pracodawcy. Pracodawca wypłaca je pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

Przykład: Dwóch kolejnych pracodawców w roku = dwa świadczenia urlopowe?

W czerwcu 2018 roku pracownik zmienił pracodawcę. W swoim pierwszym zakładzie pracy wykorzystał już w tym roku kalendarzowym 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku i otrzymał świadczenie urlopowe. Drugi pracodawca również wypłaca świadczenie urlopowe. Czy gdy pracownik spełni wszystkie przesłanki do otrzymania świadczenia urlopowego, drugi pracodawca także powinien wypłacić mu to świadczenie? Czy może pracownikowi odmówić wypłaty, ponieważ ten otrzymał już w tym roku jedno świadczenie urlopowe?

Drugi pracodawca również powinien wypłacić pracownikowi świadczenie urlopowe, jeśli pracownik będzie korzystał u niego z 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu. Nie ma przy tym znaczenia, że jedno świadczenie pracownik już w tym roku otrzymał u innego pracodawcy. Przepisy stanowią bowiem, że pracownik może otrzymać świadczenie urlopowe tylko raz w roku u danego pracodawcy. A zatem pracownik nie może otrzymać dwóch świadczeń urlopowych u jednego pracodawcy. Nie wyłącza to jednak możliwości uzyskania dwóch świadczeń u dwóch różnych pracodawców, gdy tylko pracownik spełni wymóg 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40947 )
Array ( [docId] => 40947 )