Urlop bezpłatny podczas zmiany wymiaru etatu

Data: 31-01-2013 r.

Pracownik może wystąpić do pracodawcy z prośbą o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. W tym czasie może, za zgodą pracownika, dojść do zmiany wymiaru etatu. Takie działanie spowoduje jednak duże problemy z obliczeniem urlopu wypoczynkowego.

Przepisy prawa pracy nie określają dokładnie jak postąpić z urlopem wypoczynkowym pracownika, jeżeli w trakcie roku zmienia mu się wymiar etatu. Przyjmuje się jednak, że w takiej sytuacji należy obliczyć osobno urlop dla każdej części etatu stosując zasady takie jak przy urlopie proporcjonalnym.

Wprost zostało natomiast określone, że w razie trwającej co najmniej miesiąc nieobecności spowodowanej m.in. urlopem bezpłatnym, urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o 1/12 za każdy miesiąc.

W związku z tym, jeżeli za zgodą pracownika nastąpi obniżenie etatu podczas jego urlopu bezpłatnego urlop wypoczynkowy należy obliczyć osobno dla każdego z etatów z uwzględnieniem urlopu bezpłatnego.

Przykład:

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu do 1 stycznia 2010 r. Od 1 września br. pracuje na cały etat. Ma prawo do 26 dni urlopu w roku. Od 19 czerwca do 16 września jest na urlopie bezpłatnym? Aby ustalić urlop wypoczynkowy za ten rok, w pierwszej kolejności należy obliczyć urlop od 1 stycznia do 19 czerwca – 3/4 etatu (liczymy cały czerwiec zgodnie z zasadą zaokrąglania urlopu do pełnego miesiąca w górę):

  • 3/4 x 26 = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni (wymiar na cały rok pracy przez 3/4 etatu),
  • 6/12 x 20 = 10 dni.

Urlop od 17 września do 31 grudnia (liczymy cały wrzesień zgodnie z zasadą zaokrąglania urlopu do pełnego miesiąca w górę)

  • 3/12 x 26 = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni.

W sumie w tym roku pracownikowi będzie przysługiwało 17 dni urlopu.

Podstawa prawna:

  • art. 1551 § 1, art. 1552 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26973 )
Array ( [docId] => 26973 )