Urlopów zaległych trzeba udzielić do 30 września

Data: 23-08-2013 r.

Jeśli pracownik nie wykorzystał jeszcze urlopu zaległego za ubiegły rok, należy go udzielić najpóźniej do 30 września tego roku. Wystarczy przy tym, gdy pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu zaległego najpóźniej w ostatnim dniu września, roboczym dla niego.

Urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy, dalej: kp). Ma to nastąpić zgodnie z planem urlopów, a w razie jego braku - po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 1 i § 1[1] kp). Decydując o terminach urlopów, pracodawca bierze zaś pod uwagę:


Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył do niego prawo, pracodawca powinien mu go udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego, a więc do 30 września (art. 168 kp). Wśród ekspertów powszechny jest pogląd, że termin ten zostanie zachowany, gdy pracownik rozpocznie korzystanie z urlopu najpóźniej w ostatnim dniu września, roboczym dla niego.

Uwaga! Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu na żądanie (4 dni) udzielanego na podstawie art. 167[2] kp. Przechodzi on wprawdzie na kolejny rok już jako zwykły urlop wypoczynkowy, ale PIP stoi na stanowisku, że można go udzielać także po 30 września i nie narusza to art. 168 kp. Część ekspertów - w tym pracownicy ministerstwa pracy - radzi przy tym, aby urlop ten został udzielony najpóźniej do końca kolejnego roku kalendarzowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27069 )
Array ( [docId] => 27069 )