W czasie urlopu macierzyńskiego można podjąć pracę do 1/2 etatu

Data: 26-07-2013 r.

W czasie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze maksymalnie do ½ etatu. Pracodawca z ważnych przyczyn może jednak nie zgodzić się na takie rozwiązanie.

Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego można połączyć z pracą u pracodawcy, który udzielił tych urlopów (u innego – już nie). Wymiar czasu pracy nie może jednak wówczas przekraczać połowy pełnego etatu (odwrotnie niż przy obniżonym etacie zamiast urlopu wychowawczego, gdzie 1/2 etatu to najniższy możliwy wymiar).

Aby skorzystać z tego uprawnienia, trzeba złożyć pracodawcy pisemny wniosek, wskazujący:

  • wymiar czasu pracy oraz
  • okres łączenia urlopu z wykonywaniem pracy.

Składa się go nie później niż 14 dni przed podjęciem pracy. Pracodawca tylko wyjątkowo może nie zgodzić się na jego uwzględnienie – jeśli jest to niemożliwe ze względu na rodzaj pracy lub jej organizację. Wówczas informuje pracownika na piśmie o odmowie, podając jej przyczynę.

W czasie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z pracą, przysługuje zasiłek macierzyński odpowiednio zmniejszony (w pozostałym zakresie należy się wynagrodzenie za pracę). W tym okresie pracownik jest też chroniony przed wypowiedzeniem.

Uwaga! Prawo nie zabrania także zawarcia umowy cywilnoprawnej z pracownikiem (własnym lub innego zakładu) korzystającym z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Praca na podstawie takiej umowy powinna jednak mieć niewielki wymiar i obejmować takie zadania, które nie wyłączą możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie może ona także nosić cech stosunku pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27049 )
Array ( [docId] => 27049 )