Po zmianie wymiaru etatu trzeba policzyć nowy urlop proporcjonalny

Data: 23-07-2013 r.

Jeśli w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru etatu, trzeba uwzględnić to obliczając urlop wypoczynkowy pracownika. Należy więc rozdzielić miesiące z wyższym wymiarem etatu i z niższym, a następnie obliczyć urlop proporcjonalny dla każdego z tych odcinków. Po zsumowaniu otrzymamy roczny wymiar urlopu proporcjonalnego pracownika.

Przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego urlop oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku na poszczególnych etatach. Należy przyjąć, że w tym przypadku zasady stosuje się jak przy udzielaniu urlopu proporcjonalnego: niepełny dzień lub miesiąc urlopu trzeba zaokrąglać w górę.

Przykład: pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu, był zatrudniony od 1 stycznia 2013 r. na cały etat. W wyniku zmiany wymiaru etatu od 1 sierpnia 2013 r. do końca 2013 roku pracuje na 1/3 etatu.

Najpierw trzeba ustalić wymiary urlopu dla obu tych części roku, a następnie zsumować oba wyniki.

 • Pierwszy okres to czas od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. (7 miesięcy)
  • Wymiar etatu pracownika: cały etat.
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pełnego etatu: 26 dni.
  • Wymiar urlopu proporcjonalnego: 7/12 × 26 dni = 15,16, po zaokrągleniu w górę 16 dni.
  • Rozliczenie urlopu: 16 dni × 8 godz. = 128 godz.
 • Drugi okres roku kalendarzowego to okres od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (5 miesięcy)
  • Wymiar etatu pracownika: 1/3.
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 1/3 × 26 dni = 8,66, po zaokrągleniu w górę 9 dni.
  • Wymiar urlopu proporcjonalnego: 5/12 (ponieważ pracownik był zatrudniony na 1/3 etatu przez 5 miesięcy roku kalendarzowego) × 9 dni = 3,75, po zaokrągleniu w górę 4 dni.
  • Rozliczenie urlopu: 4 dni × 8 godz. = 32 godz.

Łącznie po zmianie wymiaru etatu w 2013 roku pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu (16 dni + 4 dni = 20 dni).

Podstawa prawna: art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27043 )
Array ( [docId] => 27043 )