Niepełny etat i praca przez część roku – podwójny urlop proporcjonalny

Data: 10-07-2013 r.

Często się zdarza, że pracownik niepełnoetatowy wykonuje pracę przez część roku kalendarzowego. Należy wówczas dwukrotnie obniżyć proporcjonalnie wymiar urlopu. Najpierw przelicza się urlop proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia pracownika (czyli do wymiaru etatu). Następnie można obniżyć otrzymany wynik proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

W przypadku pracy przez część roku i jednocześnie na niepełny etat, trzeba obliczyć dwie proporcje:

  • z tytułu pracy przez część roku,
  • z racji obniżonego wymiaru czasu pracy.

Załóżmy, że pracownica mająca ponad 10-letni staż urlopowy zostaje zatrudniona 1 października na 1/2 etatu. Jej wymiar urlopu za 2013 rok oblicza się następująco:

  • 26 dni × 1/2 etatu = 13 dni,
  • 13 dni × 3/12 (październik – grudzień 2013 roku) = 3,25, w zaokrągleniu 4 dni urlopu.

Gdyby ta sama pracownica została zatrudniona 15 września, jej wymiar urlopu powinien być obliczony następująco:

  • 26 × 1/2 etatu = 13 dni,
  • 13 dni × 4/12 (połowę września zaokrągla się do pełnego miesiąca) = 4,33, w zaokrągleniu 5 dni urlopu.

Uwaga: w tym drugim przypadku pracodawca uwzględnia wrzesień tylko wówczas, gdy wcześniej, między 1 a 15 września, pracownica nie była zatrudniona w innej firmie (w przeciwnym razie urlopu za wrzesień udzielałby poprzedni pracodawca).

Gdyby pracownik zatrudniony na część etatu kilkakrotnie w ciągu roku kalendarzowego zmieniał pracę i każdy kolejny pracodawca zaokrąglałby mu niepełny dzień urlopu w górę, mogłoby to doprowadzić do przekroczenia wymiaru urlopu określonego w § 1 art. 154 (czyli 20 lub 26 dni). Dlatego wprowadzono ograniczenie, że wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony dla pracownika zatrudnionego na część etatu, nie może przekroczyć 20 lub 26 dni. Dotyczy to jednak wymiaru urlopu, a nie liczby dni wolnych z tytułu urlopu.

Przykład:

Pracownica jest zatrudniona na 1/4 etatu i ma staż pracy powyżej 10 lat. Jej wymiar urlopu wypoczynkowego to: 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni (1/4 etatu × 26 dni), czyli 56 godzin (7 dni × 8 godzin).

Pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny. Przysługujące jej 7 dni (56 godzin) urlopu wykorzysta w ciągu 28 dniówek pracy po 2 godziny. Nie trzeba jej odbierać dwóch dniówek urlopu, żeby było 26. Zasada nieprzekraczania wymiaru urlopu na cały rok kalendarzowy nie dotyczy dni wolnych z tytułu urlopu.

Więcej na temat urlopu proporcjonalnego można przeczytać w „Aktualnościach kadrowych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27035 )
Array ( [docId] => 27035 )