W razie porzucenia pracy trudno uzyskać odszkodowanie od pracownika

Autor: Szymon Sokolik
Data: 27-03-2014 r.

Gdy podwładny oświadcza: „zwalniam się bez wypowiedzenia”, zatrudnienie natychmiast ustaje. Jeśli pracownik zrobił to bez ważnego powodu, firma może żądać odszkodowania. Natomiast w przypadku porzucenia pracy, umowa sama nie wygasa, a odszkodowanie trudno uzyskać.

W przypadku porzucenia pracy – czyli gdy gdy pracownik przestaje przychodzić do pracy –  ciężko narusza on swoje podstawowe obowiązki. W takim przypadku pracodawca może go zwolnić dyscyplinarnie. Jednak stosunek pracy takiego pracownika nie wygasa automatycznie. Dopóki pracodawca nie wręczy podwładnemu zwolnienia dyscyplinarnego, dopóty pozostaje on nadal oficjalnie w zatrudnieniu. Nie otrzymuje wówczas wynagrodzenia, ale np. liczy mu się staż pracy. Nabywa za to np. prawo do urlopu wypoczynkowego – jeśli nieobecność trwa tylko kilka dni. Dopiero bowiem nieobecność nieusprawiedliwiona trwająca co najmniej miesiąc pomniejsza wymiar tego urlopu.

Przykład:

Pomniejszanie urlopu za czas nieobecności

Pracownik zatrudniony od początku roku porzucił pracę 15 lutego, ale dopiero 4 kwietnia otrzymał zwolnienie dyscyplinarne z tego powodu. W tym czasie miał tylko 1 pełny miesiąc (od 15 lutego do 14 marca) i 20 dni nieusprawiedliwionej nieobecności. A zatem można pomniejszyć urlop tylko o 1/12 rocznego wymiaru. Pracownik otrzyma więc urlop w wymiarze: 4/12 – 1/12 = 3/12 rocznego wymiaru.

Zapamiętaj!

Ze zwolnieniem dyscyplinarnym z powodu porzucenia pracy nie należy się bardzo spieszyć. Są bowiem przypadki, kiedy szybkie usprawiedliwienie nieobecności jest utrudnione.

W przypadku gdy pracownik porzuca pracę, zwolnienie dyscyplinarne (i wpis o nim w świadectwie pracy) są w zasadzie jedyną sankcją, jaka mu grozi. Kodeks pracy nie daje w takim przypadku pracodawcy prawa do odszkodowania. Pracodawca mógłby co prawda ewentualnie żądać odszkodowania na podstawie Kodeksu cywilnego za szkodę, jaką pracownik wyrządził, porzucając pracę. Musiałby jednak udowodnić m.in. fakt wystąpienia szkody i jej wysokość oraz związek przyczynowy między nagłym zniknięciem pracownika a powstaniem szkody.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34527 )
Array ( [docId] => 34527 )