Przy liczeniu pierwszego urlopu miesiąc to nie 30 dni

Data: 06-03-2014 r.

Obliczając urlop w pierwszym roku kariery zawodowej pracownika (tzw. pierwszy urlop) przyjmuje się, że np. przy zatrudnieniu od 1 marca, miesiąc pracy upłynie 31 marca, a przy zatrudnieniu 13 kwietnia miesiąc minie 12 kwietnia.

Pracownik zatrudniony po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Co miesiąc nabywa zatem prawo do 1/12 z 20 (ewentualnie z 26 – gdyby miał już 10-letni staż urlopowy) dni urlopu. Zasada ta dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających tego pracownika w roku kalendarzowym, w którym po raz pierwszy w życiu podjął on pracę. Często urlop nabywany w pierwszym roku zatrudnienia jest nazywany „pierwszym urlopem”,

 

Przy obliczaniu pierwszego urlopu bardzo ważne jest wyznaczenie daty, w której pracownik nabywa kolejne odcinki urlopu. Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują wprost, kiedy to następuje. Jednak z orzecznictwa Sądu Najwyższego (wyrok z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10) wynika, że obliczając w tym przypadku przepracowanie kolejnych miesięcy, nie przyjmuje się zasady, że miesiąc to 30 dni kalendarzowych.

Przy liczeniu terminów wymaganych do nabycia określonych uprawnień pracowniczych, Sąd Najwyższy polecił bowiem przyjąć, że upływ terminu następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym rozpoczęło się liczenie terminu (patrz: tabela).

Obliczanie nabycia kolejnych odcinków pierwszego urlopu - daty
Data rozpoczęcia pracy (przykładowo) Data nabycia prawa do urlopu po upływie kolejnych miesięcy
1 lutego 28(29) lutego, 31 marca, 30 kwietnia itd.
14 maja 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia itd.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Bardzo dobry matreiał!

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34069 )
Array ( [docId] => 34069 )