Pracownik po chorobowym nie ma pierwszeństwa w urlopach

Autor: Joanna Kaleta
Data: 17-03-2014 r.

Pracownik powracający ze zwolnienia lekarskiego nie ma pierwszeństwa w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego – nawet, jeśli chodzi o urlop zaległy. nie może on też domagać się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

 

Wybór dokładnej daty wykorzystania urlopu jest każdorazowo ustalany przez pracodawcę i pracownika, przy czym wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący. Jeśli pracownik powracający do pracy po długiej nieobecności spowodowanej chorobą wystąpi z prośbą o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca nie musi przychylać się do jego wniosku. Brak jest również przepisów nakazujących wykorzystanie przez pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim urlopu wypoczynkowego przed powrotem do pracy, również gdy następuje to w kolejnym roku kalendarzowym.

Jeśli pracownik był nieobecny w pracy w terminie tworzenia planu urlopów na kolejny rok, pracodawca powinien, po powrocie pracownika do pracy, umożliwić mu zaplanowanie urlopu i w miarę możliwości uwzględnić terminy urlopu preferowane przez pracownika.

Pracownik nie może też domagać się wypłaty ekwiwalentu za taki urlopu. Jedynie w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy. Żadna inna okoliczność nie uprawnia pracodawcy do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego.

Joanna Kaleta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34420 )
Array ( [docId] => 34420 )