Wykonywanie pracy na urlopie bezpłatnym świadczy o pozorności urlopu

Data: 25-09-2013 r.

Jeśli pracownik, któremu pracodawca udzielił urlopu bezpłatnego, chce na jego rzecz świadczyć pracę w trakcie tego urlopu (nawet na ułamek etatu), może to świadczyć o pozorności udzielonego urlopu bezpłatnego. Jednak nie każda praca na urlopie bezpłatnym jest zakazana.

Celem urlopu bezpłatnego jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia, a pracodawcy – z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.

Na urlopie bezpłatnym lepiej nie pracować wcale

Jeżeli pracodawca, na wniosek pracownika, udzielił mu urlopu bezpłatnego, to strony nie mogą zawrzeć porozumienia o jednoczesnym wykonywaniu części dotychczasowych obowiązków pracownika na ułamek etatu. W takim przypadku nie dojdzie do udzielenia urlopu bezpłatnego lecz do modyfikacji trwającego stosunku pracy. Zgodnym zamiarem stron jest bowiem dalsze wykonywanie przez pracownika tej samej pracy na rzecz pracodawcy, tyle tylko że w ograniczonym zakresie (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2004 r., III PK 42/04).

Tylko taka sama praca na rzecz swojego pracodawcy jest niedozwolona

To, że pracownik na urlopie bezpłatnym nie może wykonywać pracy wynikającej z jego pracowniczych obowiązków, nie przesądza o zakazie wykonywania jakiejkolwiek pracy na urlopie bezpłatnym.

Pracownik może bowiem – na podstawie umowy cywilnoprawnej – wykonywać na rzecz pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego, pracę o innym charakterze, która nie obejmuje swym zakresem obowiązków pracownika wynikających z umowy o pracę. Ważne jednak, aby taka umowa nie nosiła znamion umowy o pracę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27076 )
Array ( [docId] => 27076 )