Praca na urlopie wypoczynkowym – wykluczona

Data: 23-08-2013 r.

Pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w naturze. Jeśli wykonywał pracę na urlopie zamiast wypoczywać, nie można uznać, że korzystał w tym czasie z urlopu. A to oznacza, że może np. utracić świadczenia z ZFŚS, uzależnione od wykorzystania 14-dniowego wypoczynku.

Wnioskujący o urlop pracownik wskazuje pracodawcy konkretny termin jego wykorzystania. Jeśli pracodawca zaakceptuje ten termin, pracownik powinien udzielony mu urlop wykorzystać w tym konkretnym terminie. Nie może wówczas przychodzić do pracy. Pracodawca zaś w tym okresie nie powinien pracownika do pracy dopuścić.

Pisemne wyjaśnienia jako dowód


Jeśli pracownik samowolnie i bez wiedzy pracodawcy wykonywał pracę na urlopie, naruszył Kodeks pracy. W takiej sytuacji najlepiej zobowiązać pracownika do złożenia pisemnych wyjaśnień w tej sprawie (dla celów dowodowych). Gdyby okazało się, że podjął pracę na urlopie bez wiedzy i zgody pracodawcy, można go ukarać karą porządkową upomnienia lub nagany (za naruszenie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Kary nie można jednak nakładać po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Pracodawca powinien– zgodnie z rzeczywistością – zaznaczyć w ewidencji czasu pracy, że w czasie, gdy miał wykorzystywać urlop pracownik pracował, a nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. W konsekwencji pracownik może np. stracić prawo do świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego uzależnionych od 14-dniowego wypoczynku – jeśli z powodu przyjścia do pracy skrócił wypoczynek

Tolerowanie takich sytuacji grozi mandatem


Warto rozważyć zmianę organizacji w zakładzie pracy w zakresie nadzoru nad pracownikami, aby taka sytuacja nie powtórzyła się. W przeciwnym wypadku pracodawca może narazić się na zarzut, że w rzeczywistości nie udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego (urlop udzielony dla pozoru – jedynie „na papierze”). Grozi za to grzywna w wysokości do 1.000 do 30.000 zł.


Katarzyna Wrońska-Zblewska
Zobacz także:


Więcej na temat obowiązków pracodawcy związanych z urlopem pracownika można przeczytać w „Aktualnościach kadrowych”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27067 )
Array ( [docId] => 27067 )